Płaj 19

tom 19Płaj 19 jesień 1999 (stron 184)

zawartość tomu:

Andrzej Wielocha, Niemcy w Karpatach – Wprowadzenie,
Andrzej Wielocha, Kolonizacja józefińska w Galicyjskich Karpatach,
Marek Grabeki, Osadnictwo niemieckie na Sądecczyźnie w XVIII w.,
Hubert Osadnik, Ewangelicko-augsburska gmina religijna w Bandrowie Kolonii w świetle ksiąg metrykalnych z lat 1788-1939,
Tadeusz A. Olszański, Ludność niemiecka Podkarpacia w świetle spisu powszechnego z 1921 r.,
Tadeusz M. Trajdos, Niemcy na Górnym Spiszu,
Stanisław Figiel, Sasi siedmiogrodzcy i ich zabytki,
Claus Stephani, Grupy narodowościowe na bukowinie i ich wzajemne Stosunki na podstawie opowiadań ludowych niemców Spiskich,
Mirosław J. Barański, Na marginesie węgierskiego powstania Kuruców i jego związku z dziejami Bielska i Żywiecczyzny,
Jerzy Macek, Republika Huculska,
Adam Bartosz, Pogórze i Łemkowszczyzna na zdjęciach niemieckiego żołnierza,
Antoni Kroh, Kto wydaje zezwolenia na miłość do Armii Radzieckiej?
Mariusz Martyniak, O Romanie Kumłyku – huculskim muzyku…,
Nicolae Mareş, Wołoskie korzenie?
Zdzisław Skrok, Od tyłu na Popa Iwana,
W kwestii Polaków na Słowacji. Odpowiedź panom Antoniemu Krohowi i Piotrowi Krzywdzie, Marek Skawiński
Książki
Miscellanea
Abstracts
Zusammenfassung

Udostępnij