Wincentego Pola bieszczadzkie ścieżki

Biblioteka Publiczna w Lesku wydała w pierwszej połowie 2009 roku książkę zatytułowaną Wincentego Pola bieszczadzkie ścieżki. Książka liczy 224 strony i zawiera materiały z sesji  popularnonaukowej poświęconej Wincentemu Polowi, która odbyła się w maju 2007 roku w Lesku.
A oto co w niej znajdziemy:
Krzysztof Prajzner, Kalendarium – ważniejsze daty z biografii W. Pola
Wincenty Pol, Pieśń o ziemi naszej.
Adam Pol, Chorąży sanocki. Regionalne związki, pamiątki, tropy i poszlaki po Wincentym Polu.Adam Pol, Mowa W. Pola na uroczystości pośmiertnej F. X. Krasickiego. Przyczynek edytorsko-biograficzny.
January Poźniak, Po upływie pól wieku, znów wiersz do Wincentego Pola.
Stanisław Orłowski, Związki W. Pola z mieszkańcami Bieszczadów.
Wiesław Próchniak, Śladami Sławnych Piór. O Polu i Bieszczadach stów parę.
Stanisław Żurek, Wincenty Pol patrzy przez okno Białego Dworku.
Antoni Jackowski, Zasługi Wincentego Pola dla rozwoju geografii.
Jan Szelc, Widokówka z Kalnicy.
Krzysztof Prajzner, Wincenty Poi – prekursor ruchu krajoznawczego.
Edward Marszałek, Leśne pasje Wincentego Pola.
Grażyna Połuszejko, Muzeum biograficzne Wincentego Pola.
Janusz Szuber, Schodząc w dolinę.
Krzysztof Prajzner, Kalendarium uroczystości jubileuszowych z okazji 200-lecia urodzin i 135 rocznicy śmierci W. Pola zorganizowanych w latach 2006-2007.
Noty o autorach.

Udostępnij