Wołoskie dziedzictwo w Karpatach

Międzynarodowa konferencja popularno-naukowa pod tym tytułem odbędzie się w dniach 5-6 października 2007 roku w Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Istebnej.

W programie konferencji:
1. Kohut Piotr – „Górale śląscy w Karpatach” – Górale Śląscy Oddział Związku Podhalan w Istebnej.
2. Michałek Józef – „Współczesne aspekty gospodarki pasterskiej w Beskidach” – Górale Śląscy Oddział Związku Podhalan w Istebnej.

3. Prof. dr hab. Anna Kowalska-Lewicka – „Gospodarka szałaśnicza i pasterstwo w Karpatach – dziedzictwem kulturowym Wołochów” – Instytut Archeologii i Etnografii PAN o/ w Krakowie
4. Prof. dr hab. Ilona Czamańska – „Wołosi w Europie” – – Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
5. Prof. dr hab. Jędrzej Krupiński – „Cakiel karpacki- charakterystyka rasy, szansa na restytucję” Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy w Krakowie
6. Dr inż. Jarmila Dubravska – „Tradycja i kultura wołoska w Słowacji” –
Instytut Łąk i Pastwisk Górskich w Bańskiej Bystrzycy – Słowacja
7. Prof. dr hab. Edward Wierzchoś – „Pasterstwo karpackie jako świadectwo zachowania tożsamości regionalnej” Akademia Rolnicza w im. Hugona Kołłątaja Krakowie
8. Doc. dr hab. Egon Gyarmathy – „Wołosi na Węgrzech i w Słowacji” Uniwersytet Rolniczy w Nitrze – Słowacja
9. Doc. dr hab. inż. Karol Węglarzy – „Udział zakładu doświadczalnego Instytutu zootechniki PIB Grodziec Śląski w uszlachetnianiu cakla karpackiego”
Zakład Doświadczalny Instytutu Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy Grodziec Śląski
10. Agata Reguła – "Oscypek – produkt regionalny najwyższej jakości”
Akademia Rolnicza w im. Hugona Kołłątaja Krakowie
11. Furczoń Kazimierz – „Owczarskie produkty regionalne w praktyce” – Prezes Spółdzielni „Gazdowie”
12. Związek Podhalan – Zarząd Główny w Ludźmierzu (Hamerski Jan) – „Związek Podhalan – Górale w Polsce – tradycja i współczesność”
13. Nadleśnictwo Wisła – „Dziedzictwo przyrodnicze w Beskidach”
Konferencji towarzyszyć będzie wystawa ras zachowawczych owiec zorganizowana przez Zakład Doświadczalny Instytutu Zootechniki w Grodźcu Śląskim oraz prezentacja serów wołoskich
Oprawa muzyczna konferencji: Kapela „Wałasi” Zbigniewa Wałacha oraz Regionalny Zespół „Istebna”
tel. kontaktowy: Piotr Kohut: 664928587

http://goraleslascy.pl/

Udostępnij