Pasterstwo w Karpatach

Towarzystwo Karpackie serdecznie zaprasza do udziału w konferencji popularnonaukowej zatytułowanej „Pasterstwo w Karpatach. Geneza i obraz współczesny”. Konferencja odbędzie się w sobotę 25 listopada 2017 r.  w małej sali widowiskowej „Inkubatora medialno-artystycznego” ACK UMCS „Chatka Żaka” przy ul. Radziszewskiego 16 w Lublinie. Początek o godz. 10, a w jej programie planowane są następujące wystąpienia:
– prof. Grzegorz Jawor (UMCS), Osadnictwo wołoskie w Karpatach w XIV-XVII w.,
– Dariusz „Dzida” Czerniak (Gilwice), Zróżnicowanie szałasów pasterskich na terenie Karpat,
– dr Anna Obara-Pawłowska (UMCS), Pierwotni mieszkańcy gór w opinii kronik średniowiecznych,
– Katarzyna Tur-Marciszuk (WUOZ w Lublinie) i lreneusz Marciszuk (KUL), Kobieta no połoninie,
– dr Justyna Cząstka-Kłapyta i dr Piotr Kłapyta (UJ), Kultura muzyczna pasterzy karpackich (z prezentacją gry na instrumentach pasterskich),
– dr Mateusz Troll (UJ), Dawne i współczesne pasterstwo Czarnohory,
– dr Włodzimierz Witkowski (PŁ), Huculskie przykłady współczesnej architektury pasterskiej,
– dr hab. Jerzy Montusiewicz (PL), Spotkanie ze współczesną kulturą pasterską,
– Dariusz „Dzida” Czerniak (Gilwice), Współczesne pasterstwo transhumancyjne w Tybecie Zachodnim.
Konferencji będzie towarzyszyła wystawa fotograficzna pt. „Współczesny obraz pasterstwa karpackiego” (wernisaż o godz. 17.30), promocja nowego numeru Pisma folkowego oraz koncert Orkiestry św. Mikołaja.
Współorganizatorami konferencji są Fundacja Forum Akademickie, ACK UMCS „Chatka Żaka” oraz „Pismo Folkowe”.
Do pobrania plakat konferencji.

Udostępnij