XIII odpust w Łopience

Tradycyjnie w pierwszą niedzielę października (7.10.2012 r.) odbył się w Łopience XIII odpust, który tym razem na żądanie ks. dziekana Szlachty nie nazywał się odpustem, tylko mszą z możliwością uzyskania odpustu. Mszy przewodniczył ks. Andrzej Szkoła proboszcz parafii Chrystusa Króla w Sanoku. W koncelebrze wziął udział greckokatolicki ks. Miron Michaliszyn oraz o. oblat Mariusz z Łeby. W konfesjonałach posługę pełnili ks. Marek Wasąg, ks. Piotr Bartnik, który już po raz trzynasty przyprowadził pielgrzymkę pieszą z Górzanki i ks. Jacek z Miłocina. Dekorację cerkwi przygotowała druhna Agnieszka Bernacka wraz z harcerkami ze szczepu Kresy z Przeworska. Harcerze prowadzili także modlitwę różańcową i oprawę liturgiczną. Pieśni w trakcie mszy wykonywał zespół Łopienka z Cisnej, który przywiózł ze sobą owoce, chleb i kwiaty jako dary ołtarza. W procesji z darami ofiarowany został także olbrzymi bochen chleba upieczony na odpust przez panią Pasławską, a także 2 oryginalne lampy oliwne przywiezione z pielgrzymki do Ziemi Świętej, dar anonimowych ofiarodawców, oraz chleb i wino do konsekracji.We mszy uczestniczyło kilkuset pielgrzymów przybyłych z różnych stron Polski – Raciborza, Krakowa, Rzeszowa, Tarnowa, Warszawy, Łeby i okolicznych parafii, a nawet z zagranicy. Został zapewne pobity rekord odległości – kilku pielgrzymów pokonało ponad 1200 km aż z okolic Hamburga. W homilii ks. Andrzej Szkoła mówił o roli modlitwy różańcowej, a cała msza została ukierunkowana na osobę Matki Bożej. Zakończeniem mszy było wystawienie Najświętszego Sakramentu i modlitwa Litanią Loretańską.

Po mszy jak zwykle przyniesione dary zostały podzielone pomiędzy pielgrzymów. Chór greckokatolicki z Przemyśla odśpiewał modlitwę do Matki Bożej, natomiast zespół „Łopienka” koncertował przed cerkwią. W trakcie uroczystości Towarzystwo Karpackie prowadziło zbiórkę publiczną na dalszą odbudowę cerkwi w Łopience. Pani Malina Czyżewska wraz z obsługą „Kuchni pod Malwami” przeznaczyła na Łopienkę cały dochód ze sprzedanego przed cerkwią wspaniałego bigosu. Natomiast ks. Marek Wasąg po raz pierwszy od przejęcia obowiązków duszpasterstwa w Łopience zadeklarował, że połowa środków zebranych podczas mszy na tacę zostanie przeznaczona na odbudowę cerkwi.
Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy pomogli w realizacji tej uroczystości, staży leśnej z Cisnej i Baligrodu za pilnowanie porządku, wszystkim księżom za posługę, a pielgrzymom za ofiarność i wierność Matce Bożej w łopieńskiej ikonie.

Z.K.

Udostępnij