Almanach Muszyny po raz 25!

almanach_muszyny_2015Jak zwykle na przełomie czerwca i lipca w poczcie redakcyjnej znaleźliśmy płytę CD z kolejnym, XXV jubileuszowym tomem Almanachu Muszyny. Tom liczy 400 stron i zawiera jak zwykle mnóstwo niezwykle interesujących tekstów, pięknych wierszy oraz liczne reportaże fotograficzne i relacje z wydarzeń związanych z regionem. Niestety zawiera też informacje smutną – tom XXV będzie ostatnim tomem Almanachu w dotychczasowej formie. Jest jednak i iskierka nadziei, redakcja nie wyklucza bowiem jakiejś innej formy kontynuacji tego niezwykle dla regionu zasłużonego czasopisma. Państwu Bożenie Mściwujewskiej-Kruk i Ryszardowi Krukowi składamy gorące podziękowania za dwadzieścia pięć tomów Almanachu pozostając z iskierką nadziei, że to jednak nie koniec.
A oto tytuły niektórych zamieszczonych w XXV tomie artykułów:
Tadeusz M. Trajdos, Parafia w Muszynie w świetle wizytacji z 1728 r.;
Sylwester Rękas, Cenne materiały do dziejów pogranicza sądecko-spiskiego w Oddziale Archiwum Narodowego w Nowym Sączu;
Gabriel Kurczewski, Rejestry komory celnej w Muszynie z lat 1763–1767;
Miroslav Števík, Podstarostovia Spišského starostovstva v 15. – 17. storoči;
Barbara Rucka, Nowa szata muszyńskiego Dworu Starostów;
Grzegorz Olszewski, Piętno obozu Auschwitz. Materiały do opisu Holokaustu w okolicach Muszyny;
Rafał Żebrowski, Jan Buszek, fizyk doskonały;
Maciej Śliwa, Tragiczne skutki marcowej awantury Bierzyńskiego;
Bogdan Karski, Pieczęcie autorskie Nikifora a ocena autentyczności obrazów artysty;
Andrzej Krajniak, Swietłana Tyliszczak, Maria Zajączkowska, Już mi tak nie będzie, jak mi było wcześniej. Tyliszczakowie na Ukrainie;
Jarosław Czaja, Sukmana w dworku, dziedzic w sadzie, a chłopi w kontuszach, czyli ballada o pewnej ruinie;
Leszek Walczyk, Tomasz Walczyk, Pomnik Grunwaldzki w Krynicy. Zapomniany kopiec i niezrealizowany pomnik;
Agata Tobiasz, Namalować powietrze. O wyprawie Wojciecha Gersona na Jaworzynę Krynicką;
Waldemar I. Oszczęda, Słowacki Szlak Źródeł Mineralnych;
Leszek Zakrzewski, Obsada personalna najważniejszych stanowisk na c.k. kolejach państwowych z terenu byłego „państwa muszyńskiego”;
Wiesław Piprek, Glosa do dziejów teatru w Krynicy;
Barbara Bałuc, Między uzdrowiskami. Wędrówka z Władysławem Krygowskim po zielonym Beskidzie;
Waldemar I. Oszczęda, Sad hrabiego Zamoyskiego w Lubowli;
Maciej Bilek, Badania botaniczne na terenie Beskidu Sądeckiego, prowadzone przez farmaceutów;
Regina Wiśniowska-Węglarz, Zapory przeciwrumowiskowe;
Barbara Rucka, Z chusty malowana muszyńska sztuka ludowa;
Marta Kwiatkowska, Wody z Muszyny, czyli źródła zdrowia dostępne dla każdego;
Jan Serafin, Udział wojska w budowie drogi Muszyna – Żegiestów w 1962 roku;
Piotr Osóbka, Tempus fugit;
Karolina Łomnicka, Geneza Nowego Domu Zdrojowego w Żegiestowie-Zdroju. Projekt konkursowy Adolfa Szyszko-Bohusza;
Alicja Winnicka Smolarek, O rodzinie, która zakochała się w Muszynie. Część III;
Danuta Daczyńska, Willa „Zosia”;
Alicja Winnicka-Smolarek, Album babci Kazimiery;
Maria Janiszewska, Barbara Kuca, Józef Adamczyk, Zygmunt Adamczyk – muszyński krawiec. Nasz Tata;
Monika Rogóż, Życie codzienne mieszkańców Muszyny w czasie II wojny światowej;
Grzegorz Olszewski, Stefan Półchłopek. Biogram;
Stefan Małecki, Karta z Kroniki muszyńskich kombatantów. Podporucznik Stanisław Adaśko;
Alicja Kmietowicz-Synowiec, Na lekcjach matematyki opowiadał o… historii Muszyny.
Ryszard Kruk, Zbiory „Almanachu Muszyny”;
Magda Małecka, Jubileusz 60-lecia kapłaństwa księdza prałata Arkadiusza Klejnowskiego;
Tadeusz Petrowicz, Opowieści leśniczego. O przesądach, czyli polowania z moją żoną;
Jerzy Łazowski, Dwór Starostów Muszyńskich w nowej odsłonie;

Udostępnij