„Cerkiew huculska” – czy tak można powiedzieć?

Po przydługiej przerwie wakacyjno-jesiennej w czwartek 13 grudnia 2018 r. zapraszamy do Muzeum Ziemi PAN w Warszawie (Willa Pniewskiego) przy alei Na Skarpie 27 na pierwsze „Spotkanie Karpackie” w sezonie 2018-2019. Jego wyjątkowym gościem będzie dr Włodzimierz Witkowski – człowiek, który wraz ze swoimi studentami w trakcie 20 wypraw naukowych w latach 1995-2018 zinwentaryzował i zmierzył praktycznie wszystkie cerkwie z terenu Huculszczyzny tworząc przy tym unikalną w skali całych Karpat dokumentację. Przedmiotem jego obficie ilustrowanej multimedialnie prelekcji będzie próba odpowiedzi na ważkie dla każdego wschodniokarpackiego krajoznawcy pytanie – czy obiektywnie istniej coś takiego jak „cerkiew huculska”?
Dr Włodzimierz Witkowski jest architektem, nauczycielem akademickim Wydziału Architektury Politechniki Łódzkiej, pracownikiem Oddziału Łódzkiego Narodowego Instytutu Dziedzictwa, a także członkiem Towarzystwa Karpackiego. Jest jednak przede wszystkim autorem licznych opracowań dotyczących architektury drewnianej Huculszczyzny, w tym szczególnie budownictwa cerkiewnego.

Udostępnij