Rok Vincenza na Ukrainie

W roku 130-lecia urodzin Stanisława Vincenza Towarzystwo Karpackie podjęło szereg inicjatyw, aby godnie uczcić ten jubileusz. O tych inicjatywach informowaliśmy obszernie na naszym portalu. Teraz pora na informacje z Ukrainy. A jest o czym pisać!
Zainteresowanie postacią Stanisława Vincenza u naszych sąsiadów ma tendencję zwyżkową i być może już wkrótce będzie on bardziej znany i czytany na Ukrainie niż w Polsce, w czym, trochę nieskromnie to mówić, ma też jakiś swój udział nasze Towarzystwo. Sprzyja temu na pewno kolejny nakład (5000 egz.) „Prawdy Starowieku” i zapowiadane pierwsze ukraińskie wydanie „Zwady” także w tłumaczeniu Tarasa Prochaśki. Wspomnieć należy także o zaangażowaniu w propagowanie na Ukrainie postaci i dzieła Vincenza przewodniczącego Komisji Kultury i Religii Rady Najwyższej Ukrainy Mykoły Kniażyckiego, którego projekt budowy w Krzyworówni „Centrum dialogu międzykulturowego im. Stanisława Vincenza” wydaje się mieć duże szanse realizacji. Dość powiedzieć, że podczas gdy w żadnej polskiej telewizji nie można obejrzeć relacji z uroczystości vincenzowskich, w jednej z najbardziej „oglądalnych” stacji kijowskich „Espreso TV” wyemitowano reportaż o krakowskich obchodach 130-lecia urodzin Stanisława Vincenza.
Z wielu inicjatyw i wydarzeń wymieńmy tylko te najważniejsze:
– W Słobodzie (Rungurskiej) bibliotece nadano imię Stanisława Vincenza, zaś18 listopada w Domu Ludowym odbył się uroczysty koncert poświęcony pamięci Stanisława Vincenza. W dniu urodzin pisarza przy pomniku poświęconym Stanisławowi Vincenzowi spotkała się młodzież. Wcześniej obok pomnika ustawiono ławeczki i tablicę informacyjną.
– W Krzyworówni 29 listopada w Ogólnokształcącej Szkole im. M. Hruszewskiego uczniowie zorganizowali uroczyste spotkanie poświęcone pamięci Stanisława Vincenza.  Obchody jubileuszowe zorganizowano także w Muzeum Iwana Franki, uświetnione przez koncert w wykonaniu huculskiego skrzypka Mykoły Cwyłyniuka. W dniu urodzin pisarza w krzyworówniańskiej cerkwi pw. Narodzenia Bogarodzicy o. Iwan Rybaruk odprawił panachidę za duszę śp. Stanisława Vincenza.
– W Żabiem (Werchowynie) 30 listopada odbyła się konferencja poświęcona twórczości Stanisława Vincenza. Organizatorami byli Wydział Kultury Iwanofrankiwskiej Administracji Obwodowej oraz Ogólnoukraińskie Towarzystwo Huculszczyzna. W gazecie „Werchowyński Wisti” ukazał się szereg artykułów poświęconych Stanisławowi Vincenzowi, w tym w wydaniu z 23 listopada, jako główny artykuł wydania tekst pt. „Homer Huculszczyzny”.
– „Kalenar Huculski” na 2018 r., najpopularniejsze regionalne wydawnictwo na Huculszczyźnie, rozpoczyna się obszernym artykułem „Homer Huculszczyzny” autorstwa naszego karpackiego towarzysza Andrzeja Ruszczaka.
– Staraniem Stowarzyszenia Ekologiczno-Humanitarnego „Zełenyj Świt” (ЕГО „Зелений Світ”) odbyło się szereg spotkań poświęconych pamięci Stanisława Vincenza: w bystreckiej szkole i w domu ludowym w Hołowach, a także w Kołomyi w galerii sztuki „Światowid”.
– W Iwano-Frankiwsku (Stanisławów) 3 grudnia w Muzeum Krajoznawczym (ratusz) otwarto wystawę  „Діалог про долю і душу. Станіслав Вінценз (1888-1971)” wg scenariusza dr Jana A. Choroszego. Na wernisażu obecni byli deputowany Mykoła Knażycki i Rektor Uniwersytetu Przykarpackiego Ihor Cependa, a także Iwan Szkindiuk, przewodniczący Werchowyńskiej Rady Rejonowej.
– Na stronie internetowej Stowarzyszenia „Zełenyj Świt” ukazują się cyklicznie artykuły i informacje poświęcone Vincenzowi, zaś w dniu urodzin pisarza obszerny tekst pt. „Korolistwo Vincenza”
opublikował Aleksandr Stepanenko.
– W Tarnopolu 6 grudnia w czytelni Obwodowej Biblioteki Naukowej odbyło się spotkanie vincenzowskie. Jego organizatorami są inicjatywa obywatelska „Рік Станіслава Вінценза” na Ukrainie, Tarnopolska Biblioteka Naukowa, ГО „Гельсінська ініціатива-ХХІ” i Stowarzyszenie „Zełenyj Świt”.

Leszek Rymarowicz

Udostępnij