Cerkwie drewniane Karpat

W ostatnim czasie ukazało się nakładem Oficyny Wydawniczej „Rewasz” II wydanie przewodnika pt. Cerkwie drewniane Karpat. Polska i Słowacja. autorstwa Magdaleny i Artura Michniewskich, oraz Marty Duda-Gryc. Liczy on 320 barwnych stron formatu B6, zawiera 211 opisanych obiektów, 239 zdjęć, 28 rysunków, 35 mapek i planów sytuacyjnych.

Ta książka to rzetelna i aktualna informacja o ponad 200 drewnianych świątyniach gór Polski i Słowacji. Tych sławnych i często odwiedzanych, jak również zupełnie nieznanych i zapomnianych. Zarówno tych otoczonych troskliwą opieką, jak i tych, nieraz bardzo cennych, nad którymi wisi widmo zagłady. Autorzy szczegółowo opisali ich architekturę, wystrój wnętrz, historię i stan obecny. Zrobili także wykaz, przerażająco wielki, cerkwi, które w ciągu ostatnich 50 lat padły ofiarą ognia, bezmyślności i złej woli człowieka. Opisane obiekty pogrupowano w  terytorialne jednostki geograficzne: doliny Popradu i Białej, dolina Ropy, okolice Krempnej, wschodnia Łemkowszczyzna, okolice Krosna, Bieszczady, Nadsanie i pogórza, okolice Jarosławia, okolice Starej Lubowli, okolice Preszowa, okolice Bardiowa, okolice Świdnika, okolice Sniny. Osobno potraktowano skanseny i muzea ze sztuką cerkiewną oraz cerkwie nieistniejące.

Udostępnij