Łopienka w Krużgankach Dominikańskich

Uprzejmie informujemy, że w Krużgankach Dominikańskich w Lublinie od 11 kwietnia do 15 maja 2017 r. czynna będzie wystawa fotograficzna zatytułowana „Za górą – historia cerkwi w Łopience” na którą serdecznie zapraszamy. Opowiada ona o dziejach zniszczenia i odbudowy największego przez II wojną światową greckokatolickiego sanktuarium Maryjnego w Bieszczadach, a także o ostatnich 90 latach istnienia Łopienki – zagubionej wśród gór małej bieszczadzkiej wioski, o miejscu szczególnym, które pomimo wielokrotnego skazywania na zagładę i zapomnienie przetrwało i odżyło. I jak przed wojną do cudownego obrazu Matki Boskiej Łopieńskiej pielgrzymowały tysiące wiernych, tak i teraz rzesze turystów i pielgrzymów przychodzą zobaczyć odbudowaną cerkiew i pomodlić się przed kopią cudownego obrazu. Wystawa jest fotograficznym zapisem tylko niektórych zdarzeń. Zdjęcia ułożone są chronologicznie w trzech grupach wyróżnionych odmiennym kolorem. Pierwsza to lata przed wysiedleniem – wszystkie zdjęcia są w sepii, druga obejmuje okres zniszczenia i pierwszych prób odbudowy – zdjęcia są czarno-białe i trzecia to okres odbudowy – przeważają zdjęcia kolorowe. Chociaż na fotografiach dominuje cerkiew pw. św. Paraskewi to jest to także historia ludzi, tych którzy mieszkali tu kiedyś i tych wszystkich, którzy ratując cerkiew pozostawili tutaj cząstkę samego siebie. I jak każda historia, tak samo i ta będzie miała swój dalszy ciąg, w którym każdy może dopisać kolejny rozdział.
W trakcie wernisażu wystawy, który odbędzie się we wtorek 18 kwietnia o godz. 18 w sali Unii Lubelskiej Zbigniew Kaszuba, opiekun cerkwi w Łopience z ramienia Towarzystwa Karpackiego, przybliży dzieje wsi i świątyni. Serdecznie zapraszamy.

Autorzy wystawy:
Projekt graficzny: Agnieszka Bernadzka, Ireneusz Marciszuk, Monika Rzepiejewska;
Skład komputerowy : Dariusz Dąbrowski, Ireneusz Marciszuk;
Tekst: Zbigniew Kaszuba;
Korekta edytorska: Piotr Kieraciński;
Zdjęcia: Archiwum Państwowe w Przemyślu, archiwum BDZ w Rzeszowie, archiwum NID, Narodowe Archiwum Cyfrowe,F. Adamczyk, J. Bartha, J. Borejszo, R. Brykowski, A. Bykowska, A. Ciołkowska, J. Falkowski,F. Kanclerz, Z. Kaszuba, A. Krencik, G. Muszyński, J. Natkański, J. Nawrot, M. Papinczak, T. Sybidło, J. Tur, M. Węgrzyn, ze zbiorów: Olgierda Łotoczki, Pawła Kusala, Marii Papinczak.

Wystawa była już prezentowana w:
– Muzeum Tatrzańskie w Zakopanem (luty – marzec 2016)
– Gminne Centrum Kultury i Ekologii w Cisnej (czerwiec – sierpień 2016)
– bieszczadzka parafia Górzanka (wrzesień – grudzień 2016)
– Młodzieżowy Dom Kultury w Lublinie (styczeń 2017)
– Dom Księży Emerytów w Lublinie (luty – kwiecień 2017)
– Krużganki Dominikańskie w Lublinie (kwiecień – maj 2017)

Udostępnij