Nowe początki starego Dubiecka

Michał Parczewski, Nowe początki starego Dubiecka, Rzeszów 2007.
Książka prezentuje wyniki historyczno-archeologicznych dociekań nad zawikłanymi początkami nadsańskiego Dubiecka oraz nad zagadką wznoszącego się  w jego pobliżu wzgórza Horodysko. Autor analizując źródła historyczne i konfrontując je z wynikami najnowszych badań archeologicznych, dochodzi do ciekawych wniosków podważających funkcjonujące dotychczas przekonania. Licząca 72 strony książka wyposażona jest w szereg map i ilustracji, oraz w wybór literatury. Wydawcą jest krakowska Księgarnia Akademicka.

Udostępnij