Flora Bieszczadzkiego Parku Narodowego

Zapraszamy na dziesiąte w tym roku Spotkania Karpackie online, które odbędą się w czwartek 26 października 2023 r., tradycyjnie o godzinie 19. Ich gościem będzie prof. dr hab. Bogdan Zemanek, który opowie o zmianach we florze Bieszczadzkiego Parku Narodowego, który w tym roku obchodzi jubileusz pięćdziesięciolecia swojego istnienia.
Zmiany we florze występują wszędzie, nawet na terenach chronionych. Jedne rośliny zanikają, a na ich miejsce pojawiają się nowe. W parkach narodowych ważne jest aby ocenić, czy zachodzące zmiany są z punktu widzenia ochrony korzystne, czy nie i znaleźć możliwie szybko przyczyny tych zmian. Szczególnie ważna jest identyfikacja niebezpieczeństw mogących dotknąć najcenniejsze obiekty ochrony. Wszak dopiero po zidentyfikowaniu zagrożeń można szukać skutecznych sposobów przeciwdziałania.
Profesor Bogdan Zemanek jest botanikiem, specjalistą od fitogeografii, ekologii i taksonomii roślin, w latach 1991-2012 pełnił funkcję dyrektora Ogrodu Botanicznego UJ. Ukończył biologię na Uniwersytecie Jagiellońskim, tam też się doktoryzował i habilitował na podstawie rozprawy „Stosunki fitogeograficzne i podział polskich Karpat Wschodnich”. Tytuł profesorski uzyskał w 2002 roku. Był członkiem różnych komisji PAU oraz PAN, a także przez wiele lat Rady Naukowej Bieszczadzkiego Parku Narodowego. Z jego licznych publikacji przypomnijmy te bieszczadzkie: „Rośliny naczyniowe Bieszczadów Niskich i Otrytu (polskie Karpaty Wschodnie)”, Kraków, WUJ, 1989; „Przyroda Bieszczadzkiego Parku Narodowego: XXV lat Bieszczadzkiego Parku Narodowego 1973-1998”, Ustrzyki Dolne, Wyd. BPN, 1998; „Magurski Park Narodowy: monografia przyrodnicza” (redaktor), Kraków, Uniwersytet Jagielloński, 2009; „Przyroda Bieszczadzkiego Parku Narodowego (Nature in the Bieszczady National Park)”, Ustrzyki Dolne, Wyd. BPN, 2009.

Spotkania Karpackie online odbywają się na platformie Zoom w trybie webinarium z równoległą transmisją na kanale YouTube Towarzystwa Karpackiego, a nagrania z nich udostępnione będą także na portalu karpaccy.pl.
Osoby pragnące aktywnie uczestniczyć w webinarium (możliwość uczestniczenia w dyskusji) prosimy o przesłanie zgłoszenia na adres: radatk2017@gmail.com do dnia 25.10.2023 r. Zaproszenie z linkiem do zalogowania prześlemy na podane adresy mailowe. Aby uczestniczyć w spotkaniu jedynie w charakterze widza wystarczy włączyć na YouYube kanał Towarzystwa Karpackiego (w wyszukiwarce YouTube wystarczy wpisać: „Towarzystwo Karpackie”). Osoby zainteresowane regularnym otrzymywaniem informacji o Spotkaniach Karpackich proszone są o przesłanie zgłoszenia na adres: radatk2017@gmail.com z następującą adnotacją „Zaproszenia na Spotkania TK. Wyrażam zgodę na wykorzystywanie mojego adresu e-mail tylko przez Towarzystwo Karpackie do wzajemnych kontaktów.”

Udostępnij