Homo agens Stanisława Vincenza

Pod takim tytułem odbędzie się w Londynie w dniach 18–19 grudnia 2021 r. Międzynarodowa Konferencja Naukowa (online) organizowana przez Związek Pisarzy Polskich na Obczyźnie w Londynie, Uniwersytet w Hajfie, Instytut Filologii Polskiej i Wydział Filologiczny Uniwersytetu Wrocławskiego, Wydział Edukacji Artystycznej i Kuratorstwa Uniwersytetu Artystycznego im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu oraz Towarzystwo Karpackie. Współorganizatorami są zaś Instytut Kultury Europejskiej Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie im. Ignacego Jana Paderewskiego w Londynie oraz Ogólnoukraińskie Forum Demokratyczne. W zaproszeniu organizatorzy piszą:
„Homo agens Stanisława Vincenza” jest hasłem wywoławczym, które zostało zainspirowane współczesnym doświadczeniem pandemii jako czasu wymagającego działania. (…) W głównym kręgu naszych zainteresowań pozostaje biografia oraz spuścizna pisarska i myślowa Stanisława Vincenza – autora i filozofa wiążącego pojęcie wolności z działaniem. Proponujemy ukierunkowaną, choć przecież niezawężoną, lekturę Połoniny, Powojennych perypetii Sokratesa, Dialogów z Sowietami, esejów, brulionów i korespondencji, aby usłyszeć raz jeszcze głos Vincenza, który był świadkiem i uczestnikiem kilku dziejowych przełomów i dramatycznych procesów społecznych: rewolucji przemysłowej w Karpatach Wschodnich, narodzin nacjonalizmu niszczącego tkankę wspólnot lokalnych, obu wojen światowych, Zagłady, emigracji i osamotnienia. Czy spójność tego pisarstwa potwierdza się w sferze programu etycznego wpisanego w dokumenty życia osobistego i literacką fikcję? Dokąd sięgają korzenie Vincenzowskiego imperatywu działania i czym się kieruje jego homo agens? Co jest istotą „słowa dla świata” wpisanego w wielokulturową i wielojęzyczną tetralogię huculską?
Konferencja naukowa „Homo agens Stanisława Vincenza” jest częścią międzynarodowego projektu badawczo-wystawienniczego pt.: „Twórczość Stanisława Vincenza u progu XXI wieku. Ujęcie Interdyscyplinarne”. Więcej szczegółów na stronie konferencji.

A tu można posłuchać Mojej piosnki Norwida recytowanej przez Stanisława Vincenza.

Udostępnij