Konferencja Vincenzowska – przypomnienie

Jak już wcześniej informowaliśmy w roku pięćdziesięciolecia śmierci autora „Połoniny” zapraszamy serdecznie do udziału w międzynarodowej konferencji naukowej pod hasłem „Stanisław Vincenz – Czarnohora: miejsce i nie-miejsce”, która odbędzie się 19–20 listopada 2021 r. w Krakowie w Centralnym Ośrodku Turystyki Górskiej PTTK przy ul. Jagiellońskiej 6/6a. Dla wszystkich, którzy chcieliby wziąć w niej udział osobiście tu podajemy adres, pod którym – ze względów na Covid 19 – trzeba się wcześniej zarejestrować. Możliwy będzie także udział online.
A lista referentów i poruszanych na konferencji tematów jest naprawdę imponująca (może ulec jeszcze niewielkim zmianom):
Dorota Burda-Fischer: Pan Tytus – poemat o domu;
Jan A. Choroszy: Proza umiejscowienia;
Olga Ciwkacz: Korespondencja Oksany Duczymińskiej z Vincenzami;
Ludwik Frey: Siewca słów;
Justyna Gorzkowicz: Wyspa Melos –  inne przestrzenie w Powojennych perypetiach Sokratesa;
Jacek Hajduk
: Vincenz – Wittlin – Wieniewski. Polscy homerydzi z kręgu paryskiej „Kultury”;
Barbara Matczak: Słoboda Rungurska. Fenomen miejsca w korespondencji Leny Vincenzowej do Jerzego Stempowskiego;
Iwona Matuszkiewicz: Poetyka zamieszkiwania Stanisława Vincenza;
Mirosława Ołdakowska-Kuflowa: Vincenz – piewca dawności wobec teraźniejszości;
Michał Piętniewicz: W Paruzji nie da się trwać nieustannie. Rozmyślania nad twórczością Stanisława Vincenza;
Włodzimierz Pohrebennyk: Motywy karpackie w Dialogach z Sowietami Stanisława Vincenza;
Włodzimierz Próchnicki: Czarnohora jako przestrzeń bytu;
Leszek Rymarowicz: Za góry czy za miedzę? Stanisława Vincenza wyprawy za Tatarską Przełęcz;
Ewa Serafin: O mitycznej pamięci miejsca w Zwadzie – uwagi ekofeministyczne;
Jakub Żmidziński: Lektura Na wysokiej połoninie jako inicjacja w „dawność”;
W ramach wydarzeń towarzyszących planujemy m.in. wernisaż wystawy „Dialog o losie i duszy” oraz projekcję filmu Krzysztofa Krzyżanowskiego pt. „Od Krakowa do Słobody”.

Udostępnij