Kwestia Rusi Zakarpackiej


Dariusz Dąbrowski

Rzeczpospolita Polska wobec kwestii Rusi Zakarpackiej (Podkarpackiej) 1938-1939
Europejskie Centrum Edukacyjne, Format B5, rok wydania 2007, stron 413.
Książka omawia polską politykę wobec Rusi Zakarpackiej w ujęciu zarówno politycznym, jak i wywiadowczo-wojskowym, w tym szeroko akcje dywersyjne polskiego wywiadu. Przedstawia problem Zakarpacia w szerokim kontekście międzynarodowym, a także w kontekście stosunków bilateralnych polsko-węgierskich i polsko-czechosłowackich, uwzględnia specyfikę czeskiego, a także węgierskiego punktu widzenia. Osobne części pracy zostały ponadto poświęcone ukraińskiemu stanowisku wobec poruszanego tematu oraz polityce III Rzeszy.

Udostępnij