Za górą – historia cerkwi w Łopience

Towarzystwo Karpackie i Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 w Lublinie mają zaszczyt zaprosić na wystawę pt. „Za górą – historia cerkwi w Łopience” eksponowaną w Młodzieżowym Domu Kultury nr 2 w Lublinie przy ulicy Bernardyńskiej 14A od 30 grudnia 2016 r. do 22 stycznia 2017 r. w godz. 9-19 w dni powszednie. Wernisaż odbędzie się we wtorek 10 stycznia o godz. 18.30.
Wystawa opowiada o ostatnich 90 latach istnienia Łopienki – zagubionej wśród gór małej bieszczadzkiej wioski, o miejscu szczególnym, które pomimo wielokrotnego skazywania na zagładę i zapomnienie nie tylko przetrwało, ale także odżyło. I jak przed wojną do cudownego obrazu Matki Boskiej Łopieńskiej pielgrzymowały tysiące wiernych, tak i teraz rzesze turystów i pielgrzymów przychodzą zobaczyć odbudowaną cerkiew i pomodlić się przed kopią cudownego obrazu. Wystawa jest fotograficznym zapisem tylko niektórych zdarzeń, albo tych najważniejszych, albo tych, które udało się ocalić. Wszystkie zdjęcia ułożone są chronologicznie w trzech grupach. Pierwsza to lata przed wysiedleniem – zdjęcia są w sepii, druga obejmuje okres zniszczenia i pierwszych prób odbudowy – czarno-białe i trzecia to okres odbudowy – zdjęcia kolorowe. Chociaż na fotografiach dominuje cerkiew pw. św. Paraskewi, to jest to także historia ludzi, tych, którzy mieszkali tu kiedyś i tych wszystkich, którzy ratując cerkiew pozostawili tutaj cząstkę samego siebie. I jak każda historia, ta też nie kończy się, ale toczy się dalej i każdy może dopisać w niej kolejny rozdział. Serdecznie zapraszamy.
Wystawa dotychczas była eksponowana w Muzeum Tatrzańskim w Zakopanem (luty – marzec 2016), w Gminnym Centrum Kultury i Ekologii w Cisnej (czerwiec – sierpień 2016) oraz w parafia Górzanka (wrzesień – grudzień 2016).

Udostępnij