Nagroda „Przeglądu Wschodniego” 2017 dla Grzegorza Rąkowskiego

Szczególnie miło nam poinformować, że jednym z laureatów XXV Jubileuszowej Edycji Nagrody „Przeglądu Wschodniego” za rok 2017 został członek Towarzystwa Karpackiego dr Grzegorz Rąkowski. Jury w składzie Adolf Juzwenko, Maria Kałamajska-Saeed, Jan Malicki, Wojciech Materski, Lech Mróz, Andrzej Rachuba, Leszek Zasztowt i Ewa Ziółkowska przyznało mu nagrodę w kategorii „Popularyzacja problematyki wschodniej” za serię kresowych przewodników krajoznawczo-historycznych po Białorusi, Litwie, Polsce, Ukrainie. Nagroda przyznawana jest od 1994 r. przez kwartalnik naukowy „Przegląd Wschodni” za najlepszą książkę naukową o tematyce wschodnioeuropejskiej. Cieszy się prestiżem środowiska naukowego zajmującego się tematyką wschodnią i posiada międzynarodowy charakter.

Udostępnij