Nagroda „Sądecczyzna” po raz XVI

7 lipca 2023 roku w Powiatowej i Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Starym Sączu wręczone zostały Nagrody i Wyróżnienie w ramach XVI edycji dorocznej honorowej Nagrody „Sądecczyzna” im. Szczęsnego Morawskiego. Kapituła Nagrody, na podstawie analizy książek wydanych w roku 2022, postawiła przyznać trzy Nagrody i jedno Wyróżnienie.

Nagrody w kategorii prac indywidualnych otrzymali:
Tadeusz M. Trajdos za książkę Warsztat malarski Alojzego Zompha w Bardiowie oraz Wiktora Zompha w Bardiowie i Krynicy w drugiej połowie XIX wieku, wydaną przez Studenckie Koło Przewodników Beskidzkich w Warszawie.
Robert Kowalski za książkę Z biegiem rzeki Łososiny, Szkice historyczne: ludzie, miejsca, wydarzenia, wydaną przez Oddział Nowotarski Towarzystwa Historycznego.
Nagrodę w kategorii prac zespołowych otrzymał Katalog wystawy Dworki, pejzaże, portrety. Twórczość Bronisławy Rychter-Janowskiej, Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu, pod redakcją Anna Florek, Edyta Ross-Pazdyk, Justyna Stasiek-Harabin.
Wyróżnienie przyznane przez prezydium Kapituły otrzymali:
Małgorzata Bajorek i Kinga Polańska za książkę Ślad, wydaną przez Stowarzyszenie „Klucz Muszyński” w Muszynie.
Nagrody w obecności członków Kapituły wręczyli członkowie jej prezydium: Monika Jackowicz-Nowak, dr Robert Ślusarek oraz Bożena Mściwujewska-Kruk, a także Jacek Lelek, burmistrz Starego Sącza. Zgodnie z tradycją Nagrody, laudacje wygłosili laureaci jej ubiegłorocznej edycji dr Agata Tobiasz oraz Bogdan Potoniec. Uczestniczący w uroczystości Edward Ciągło, członek Zarządu Powiatu Nowosądeckiego złożył gratulacje nagrodzonym i wyróżnionym oraz odznaczył profesora Tadeusza Trajdosa Złotym Jabłkiem Sądeckim, a Roberta Kowalskiego Srebrnym.
Stosownie do regulaminu Nagrody profesor Tadeusz Trajdos oraz Robert Kowalski, autorzy nagrodzonych prac indywidualnych, zostali zaproszeni w skład Kapituły Nagrody. Artystyczne pamiątkowe plakiety dla nagrodzonych, podobnie jak w latach minionych, wykonał znany sądecki konserwator sztuki Józef Stec.

Udostępnij