Najnowszy „Almanach Nowotarski”

Miło nam poinformować, że ukazał się 24 numer „Almanachu Nowotarskiego”, rocznika wydawanego przez Podhalańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. Tom składa się z ośmiu  działów. Pierwszy zatytułowany „Z przeszłości miasta i regionu” zawiera teksty Macieja Downara Zapolskiego o Nowotarskim Kopcu i Piotra Skuchy o odrestaurowanej wieży wodnej na stacji kolejowej w Nowym Targu. Stulecie przyłączenia Spisza i Orawy do Polski akcentują artykuły prof. Andrzeja Skorupy i dr Barbary Zgamy. Natomiast Adam Sawina spisał w tym dziale znane i nieznane wydarzenia Kampanii Wrześniowej, które miały miejsce w rejonie Raby Wyżnej i Skawy. W tym dziale czytelnik znajdzie także dzieje Teatru Rabcio autorstwa Krystyny Kachel. Nowym działem w periodyku jest „Skrzynia z poezją”, gdzie swoje wiersze umieścili Wanda Szado-Kudasikowa, Izabela Wójcik, Krzysztof Kokot, Joanna Słodyczka, Renata Lipkowska, Elżbieta Kolusz, Robert Kowalczyk.
„Prace i materiały etnograficzne” są kolejnym modułem, w którym znajdują się teksty ks. Jana Krupińskiego o pochodzeniu nazw geograficznych Podhala, artykuł Stanisławy Trebuni-Staszel o mieszkańcach Szaflar w świetle materiałów etnograficznych niemieckiej badaczki Ingeborg Sydow. Ewa Piszczek opisała obyczaje związane ze współczesnymi „cepowinami” na Podhalu. Badania Doroty Wójciak dotyczyły wigilijnej nocy pod Turbaczem, który to czas gromadzi od wielu lat rzesze ludzi. Marek Fryźlewicz na przykładzie firmy kuśnierskiej Jana Mieczysława Guziaka opisał kuśnierstwo, jako tradycyjne rzemiosło nowotarskie, a w artykule Franciszka Fryźlewicza czytelnik znajdzie informacje o owczarstwie górskim.
W „Miscellaneach” znalazły się tekst prof. Stanisława Hodorowicza i Macieja Hodorowicza, pt. Refleksje o wolności. Anna Gródek przeprowadziła wywiad z folkową projektantką mody Anetą Larysą Knap, a Bogusława Łazarska opisała organizowany przez ośrodek kultury w Spytkowicach Międzyszkolny Przegląd Recytatorski im. Katarzyny Kracik, który wpisał się w lokalną tradycję. O śladach historii, kultury i tradycji pogranicza polsko-słowackiego na przykładzie projektu „Owca w mieście” napisała Katarzyna Put.
Bogaty jest dział „Pamiętniki, Wspomnienia, Portrety” w którym Joanna Gronkowska, Iwona Hodorowicz i Stanisław A. Hodorowicz przypomnieli postacie jednych z pierwszych ratowników i przewodników tatrzańskich, Wojciecha Tylki Sulei i Macieja Gąsienicy. Ryszard M. Remiszewski wspomniał o pochodzącym z Kluszkowiec malarzu Jakubie Królczyku. Osobiste wspomnienia o swojej mamie Katarzynie zawarł w artykule Stanisław Kracik, a Antoni Łopata sportretował życie swojej żony Heleny, która w trudnych czasach była pracownikiem naukowym AGH, ale sercem pozostała góralką. Celina Sordyl nawiązała do dramatycznej Krwawej Wigilii, którą opowiedziała mieszkanka Ochotnicy Anna Ligęza. Arkadiusz Stefaniak-Guzik opisał tragiczne losy schroniska na Lubaniu, które udokumentował świadek tych wydarzeń, Wiesław Dziewolski. Piotra Borowego przypowieść o tym, dlaczego Spisz, Orawa i Czadeckie garną się do Rzeczypospolitej przypomniał Ryszard Remiszewski.
W dziale „Lista Nieobecnych” Stanisława Trebunia-Staszel wspomina Aleksandrę Szurmiak-Bogucką, słynną etnomuzykolog. Anna Szopińska przypomina aktywność społeczną Bogusława Giełczyńskiego oraz Stanisława Watychy. Z kolei Marcin Jagła omawia swoją współpracę z burmistrzem Marekiem Fryźlewiczem. Tekst o przyjaźni z ks. Andrzejem Fryźlewiczem napisał Franciszek Szlaga. Beata Zalot wspomina Piotra Grzesika, muzyka i poetę, a Zofia Sokołowska Jana Mikołajskiego, wielkiego pasjonata muzyki i członka chóru Gorce.
Są też noty o książkach: Stanisławy Trebuni Staszel pt. „Lud zdolny do życia. Górale podhalańscy w oczach niemieckiego okupanta”, Adama Sawiny „Monografia Raby Wyżnej i okolic”, oraz „Skarby Dursztyna” Krystyny Waniczek.

Udostępnij