Płaj 11

tom 11Płaj 11 jesień 1995 (stron 192)

zawartość tomu:

Michał Źrołka, Ja Łemko,
Michał Parczewski, Wczesnośredniowieczna, karpacka rubież plemienna,
Peter Kónya, Krótka historia Żydów Preszowa
Tadeusz M. Trajdos, Bardiowski malarz w Leluchowie i Andrzejówce,
Wojciech Krukar, Prace nazewnicze w Beskidzie Niskim i Bieszczadach,
Piotr Szucki, Wybrane rośliny naczyniowe Karpat,
Stanisław Orłowski, Twórca lirycznych obrazów bieszczadzkich połonin,
Piotr Janko, Brhlovce – domostwa wykute w skale,
Karol Gregor, Dolina Lipowiecka
Jerzy Montusiewicz, W Górach Apuseni
Wojciech Grochala, Wąwozy wapienne okolic Podu Dîmboiţei,
Wojciech Grochala, W masywie Buila
Tadeusz A. Olszański, Rzeszowskie mapy
Piotr Malec, Ręce mi opadają
Recenzje
Miscellanea
Abstracts
Mapy (reedycja map WIG): Porohy (1:100000), Rachów (1:100000)

Udostępnij