Płaj 17

tom 17Płaj 17 jesień 1998 (stron 216+8)

zawartość tomu:

Urszula Janicka-Krzywda, Pamięci Profesora Romana Reinfussa
Ołena Duć-Fajfer, Profesorowi Romanowi Reinfussowi słowo pożegnalne
Łemkowszczyzna w pracach profesora Romana Reinfusa, opr. Tadeusz Kiełbasiński
Tadeusz M. Trajdos, Studia z dziejów Banicy
Wojciech Krukar, Wysoki Dział i dolina górnej Osławy. Materiały do monografii,
Mirosław Barański, Szlaki niewydeptane
Piotr Nowicki, Spotkałem nawet prawdziwych Wołochów
Stanisław Koszczyk, Wieś pod Tatrami
Wojciech Krukar, Trzy góry Dukielszczyzny
Jerzy Montusiewicz, Tematy karpackie na banknotach
Wojciech Krukar, Przyczynek nazewniczy do genezy połonin w Bieszczadach Zachodnich
Stanisław Figiel, Siedmiogród 98. Sprawozdanie z wyprawy Towarzystwa Karpackiego
Antoni Kroh, Na marginesie artykułu Marka Skawińskiego „Polacy na Słowacji”
Polemiki
Książki
Miscellanea
Abstracts
Andrzej Wielocha, Beskid Dukielski (kolorowa wkładka)

Udostępnij