Płaj 22

tom 22
Płaj 22 wiosna 2001 (216+16 stron)

zawartość tomu:

Tadeusz M. Trajdos, Andrzej Wielocha, Materiały do krajoznawstwa Marmaroszu w granicach Ukrainy,
Jerzy Macek, Czarnohorskie cmentarze z I wojny Światowej,
Roman Frodyma, W te dni majowe. Bitwa Gorlicka w relacjach uczestników,
Janina Porawska, Stereotypy językowe jako przyczynek do badania stosunków polsko-rumuńskich,
Adam Bartosz, Panorama „Bem w Siedmiogrodzie”,
Tadeusz A. Olszański, Dunajecki krokodyl,
Mirosław J. Barański, Wielki pożar w Słowackim Raju,
Stanisław Janocha, Zagórski Karmel – ocalony.
Z.K, Łopienka to nie tylko cerkiew
Stanisław Harajda, Łemkowskie losy.
Krzysztof Jaworski, Kilka uwag do „klucza do uprawiania turystyki górskiej w Rumunii”.
Zygmunt Ficek, Wiersze.
Recenzje
Miscellanea
Abstracts
Fotografie
Maramuresz, mapa na wklejce
Mapa załącznikowa w skali 1:100 000, reedycja mapy WIG, arkusze: Seneczów, Horinczów

Udostępnij