Późne średniowiecze w Karpatach

Muzeum Podkarpackie w Krośnie zaprasza na międzynarodową konferencję archeologiczną zatytułowaną „Późne średniowiecze w Karpatach”, która odbędzie się w dniach 23-24 listopada 2023 r. w Sali konferencyjnej w siedzibie Muzeum, przy ulicy J. Piłsudskiego 14. W programie konferencji między innymi:
prof. dr hab. Michał Parczewski, Kilka późnośredniowiecznych oraz wczesnośredniowiecznych zagadek z Beskidu Niskiego i jego pogórza;
dr Piotr Kotowicz, Średniowieczna ceramika szkliwiona z grodziska „Zamczysko” w Sanoku (Białej Górze). Przyczynek do lokalnej wymiany handlowej w okresie pomongolskim na Rusi Halicko-Włodzimierskiej;
dr hab. Piotr Łopatkiewicz, prof. PANS, Nieznany późnogotycki tryptyk z kościoła parafialnego w Krośnie w zbiorach Muzeum Narodowego we Wrocławiu;
dr Paweł Kocańda, Bohemi Cracoviam muravcrunt. Budownictwo obronno-rezydencjonalne Wacława II czeskiego i biskupa Jana Muskaty w południowej Małopolsce w świetle aktualnych badań;
PhDr. Maria Kotorova·Jencova, Nálezy z Hrádu v Mrázovciach, okr. Stropkov;
PhD Gabor Szorenyi, „Recycling castles” and camplike fortifications – Hussitian castles in Northeast Hungary;
канд. іст. наук Наталія Стеблій, Пізньосередньовічні стіжковї городища з території західної України: стан дослідження, проблеми датування та історичної атрибуції.
dr hab. Vira Hupało, dr Roman Myśka, Studnia średniowieczna naskalnej fortecy Tustań.
I wiele innych.

Udostępnij