Promocja jubileuszowych „Prac Pienińskich”

Z dobrze poinformowanych źródeł dowiedzieliśmy się, że dziś, to znaczy 18 lipca o godz. 18 w Jazz Barze Dworku Gościnnego w Szczawnicy będzie miała miejsce promocja jubileuszowych, bo 30. „Prac Pienińskich”. Poprowadzi ją osobiście – któżby inny – naczelny redaktor tego zasłużonego, wydawanego przez Oddział Szczawnicki PTTK rocznika, Ryszard M. Remiszewski. Serdecznie zapraszamy, a przy okazji, podajemy spis rozpraw i artykułów zawartych w tym tomie:
Tomasz Kowalik, Edward „Baca” Moskała (1926-1995). Zasadźca, czyli założyciel,
Ludwik Frey, Leszczyna, drzewo,
Krzysztof Miraj, Problemy regionalizacji Pienin,
Justyna Cząstka-Kłapyta, Kosmogonia jako źródło interpretacji niektórych toponimów i hydronimów Tatr, próba nowego ujęcia,
Tomasz Gałwiaczek, Opisy Pienin na łamach warszawskiego „Tygodnika Ilustrowanego” z lat 1859-1870,
Daniel Gazda, Paweł Kocańda, Badania Pienińskiej Misji Archeologicznej w latach 2018-2020 w Pieninach,
Maciej Wawrzczak, Marian Sojak, Forma narzędziowa z wczesnej epoki brązu (?) z miejscowości Batizovce okr. Poprad,
Andrzej Skorupa, Lechnica, Relów i ich kościoły,
Andrze] Skorupa, Historia ołtarzy w kacwińskim kościele,
Beata Szkaradzińska, Sypańce, fenomen kultury materialnej Spisza,
Maciej Kijowski, O profesorze Maksymilianie Tytusie Huberze i przejęciu kosztów jego pogrzebu przez Państwo. Kilka uwag w 70. rocznicę śmierci wybitnego uczonego,
Ryszard M. Remiszewski, Walcząc o muzykę czyli Barokowe Eksploracje w czasach zarazy. Wywiad z Agnieszką Żarską, pomysłodawczynią festiwalu i jego dyrektorem artystycznym,
Jerzy M. Roszkowski, Ochrona przyrody w polskiej części Tatr,
Z pełnym spisem treści 30 tomy „Prac Pienińskich” można się zapoznać pod tym adresem.

Udostępnij