Przewodnik po Karpatach północnej Bukowiny

ubukDzięki niezmordowanemu Grzegorzowi Rąkowskiemu i Oficynie Wydawniczej „Rewasz” czytelnicy otrzymują dziś kolejny, siódmy tom monumentalnego przewodnika po Ukrainie Zachodniej obejmuje swym zasięgiem północną część Bukowiny i Besarabii. Jest to – o ile się nie mylę – pierwszy przewodnik w języku polskim obejmujący swym zasięgiem Huculszczyznę bukowińską oraz północnobukowińskie Karpaty i Podkarpacie. Ta część Bukowiny znajdująca się dziś w granicach Ukrainy jest mało znana i rzadko odwiedzana przez turystów. A szkoda – bo jest to kraina niezwykła, która jeszcze zupełnie niedawno było nadzwyczajną mieszanką narodów i wyznań. Żyli tu w zgodzie obok siebie Rusini, Rumuni, Niemcy, Polacy, Żydzi, Ormianie, a nawet rosyjscy staroobrzędowcy. Dziś wprawdzie ta rozmaitość należy do przeszłości, niemniej jej ślady w świadomości ludzi i kulturze materialnej są wciąż dobrze czytelne.
„Małym Wiedniem” zwano ongiś Czerniowce, stolicę Bukowiny, gdzie świetnie się zachowała secesyjna i historyzująca architektura z przełomu XIX i XX w. Jar Dniestru, czy Chocim, nie potrzebują reklamy, zaś Karpacka część Bukowiny nie imponuje może wysokościami i śmiałymi formami szczytów, za to zachował się tutaj tradycyjny krajobraz kulturowy i stare budownictwo drewniane.
Jak wszystkie przewodniki Grzegorza Rąkowskiego, także ten zawiera obszerną część ogólną z informacjami praktycznymi, ogólną charakterystyką geograficzno-przyrodniczą, rysem historycznym, informacjami o zabytkach, znanych ludziach, muzeach itp.

Część dotycząca Karpat zawiera następujące rozdziały:

Podkarpacie Bukowińskie

  • Rumuńska enklawa (Herca)
  • Ku granicy rumuńskiej (Hliboka, Biała Krynica)
  • Storożyniec i okolice
  • W dolinie Seretu (Ze Storożyńca do Berhometu)
  • Nad Czeremoszem (Z Czerniowiec do Wyżnicy)

Bukowińska Huculszczyzna

  • Wyżnica i okolice
  • Serce bukowińskiej Huculszczyzny (Z Wyżnicy do Seletyna)
  • Doliną Seretu w głąb Karpat (Z Berhometu do Seletyna)
  • W dolinie Białego Czeremoszu (Z Wyżnicy do Perkałabu)
  • Na Pamir i do Syberii (Z Seletyna do Saraty).

Zapraszamy do lektury

Grzegorz Rąkowski, Ukraińska Bukowina i Besarabia. Przewodnik krajoznawczo-historyczny, Oficyna Wydawnicza “Rewasz” – Wydanie I. Pruszków 2016.
400 stron formatu B6 (16,5 x 12 cm), 32 strony ze zdjęciami barwnymi, 163 ilustracje w tekście, 29 mapek i planów, kolorowa mapa załącznikowa. Oprawa miękka ze skrzydełkami.

Udostępnij