„Sądecczyzna” im. Szczęsnego Morawskiego po raz XIII i XIV

W Ratuszu Miasteczka Galicyjskiego w Nowym Sączu wręczone zostały Honorowe Nagrody „Sądecczyzna” im. Szczęsnego Morawskiego, w ramach XIII i XIV edycji za książki o tematyce historycznej dotyczące regionu sądeckiego, wydane w latach 2019 i 2020. Decyzją organizatorów konkursu – Stowarzyszenia Przyjaciół Almanachu Muszyny oraz Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu w XIII edycji za rok 2019 nagrodzono dwie książki:
Marek Smoła, Dzieje parafii św. Wawrzyńca w Nowym Sączu-Biegonicach: środowisko –  kościół – życie religijne, Tarnów 2019
O miłości Ojczyzny nie deklamowaliśmy… Wspomnienia Antoniego Sejmeja Górszczyka, opracowanie Sylwester Rękas, Kraków 2019.

Natomiast w XIV edycji za rok 2020 nagrodzono trzy książki:
Krakowiacy, Lachy, Górale. Stroje wsi małopolskiej
, T. 1–10
, red. Maria Brylak-Załuska, Nowy Sącz 2020;
Niedzica 1320–2020. Monografia, red. Anna Mlekodaj i Elżbieta Łukuś, Niedzica 2020;
Metryka  Józefińska i Franciszkańska Łącka (1787, 1829), opracował Julian Dybiec, Kraków 2020.
Przyznano także Nagrodę Specjalną za całokształt wieloletnich wysiłków na rzecz badania historii Sądecczyzny. Otrzymał ją Tadeusz Duda, autor książki Starosądecki słownik biograficzny. Starosta Powiatu Nowosądeckiego Marek Kwiatkowski odznaczył laureata  Złotym Jabłkiem Sądeckim. Pamiątkowe plakiety dla laureatów Nagrody przygotował sądecki konserwator zabytków Józef Stec. W 2022 r. przyznana zostanie jubileuszowa XV Nagroda „Sądecczyzna” im. Szczęsnego Morawskiego za książki wydane w 2021 r.

Udostępnij