Stanisław Vincenz patronem „Via Carpatia”

Od 23 do 30 czerwca 2018 r. odbędzie się nad Czarnym Czeremoszem I Międzynarodowe Forum Europy Środkowej i Wschodniej „Via Carpatia”( Міжнародний форум Східної та Центральної Європи). Jak piszą organizatorzy po raz pierwszy na Ukrainie, po raz pierwszy w Karpatach, po raz pierwszy na Huculszczyźnie. Forum ma na celu nie tylko ukazanie różnorodności kultury karpackiej, ale także zbliżenie liderów intelektualnych Europy Wschodniej i Środkowej.  W programie „Via Carpatia” znajdują się: Festiwal Filmowy „Transcarpatia”, Festiwal Muzyki i Sztuki „Sounds of Carpatia”, ukraiński Festiwal Karpackiego Rękodzieła, tradycyjny festiwal huculski „Połonińskie Lato” i festiwal Twórców Ludowych im. Hnata Hotkewycza. Centralnym wydarzeniem „Via Carpatia” będzie międzynarodowa konferencja pt. „Krąg Vincenza: Przyszłość Karpat” (Коло Вінценза: Майбутнє Карпат). Złożą się na nią spotkania „okrągłego stołu”, dyskusje panelowe i wykłady. Wśród poruszanych tematów pojawią się m.in.: turystyka jako czynnik rozwoju regionu karpackiego;  ekonomiczne modele rozwoju rolnictwa w regionach górskich;  zielone dziedzictwo Karpat: ekosystem, rezerwaty przyrody; Kościół Nowych Czasów – instytucja czy autorytet;  dziedzictwo Vicenza: kultura narodów górskich jako siła napędowa rozwoju regionalnego;  sposoby zachowania niematerialnego dziedzictwa kulturowego; mniejszości narodowe Karpat: ochrona w kontekście nowych wyzwań. Podczas konferencji po raz pierwszy zostanie przyznana nagroda im. Stanisława Vincenza „Za szerzenie idei humanizmu i wkład w rozwój regionu”, której patronuje Ministerstwo Kultury Ukrainy.
Wszystkie wydarzenia „Via Carpatia” będą się odbywały w centrum Krzyworówni oraz na polanie w przysiołku Zapidok Górnego Jasienowa. Szczegóły na stronie „Via Carpatia”.

Udostępnij