Stanisław Vincenz w Kijowie!

Wszystko wskazuje na to, że w najbliższych dniach staniemy się świadkami wyjątkowego wydarzenia, które z całą pewnością przejdzie do historii.
Otóż 6 listopada 2018 r. w siedzibie Rady Najwyższej Ukrainy (Верховна Рада України) w Kijowie odbędzie się wernisaż, a zarazem premiera ukraińskiej wersji wystawy „Dialog o losie i duszy. Stanisław Vincenz (1888-1971)”, której scenariusz przygotował dr Jan Andrzej Choroszy opierając go o dokumenty
i materiały ikonograficzne z archiwów rodzinnych Vincenzów, ze spuścizny fotograficznej Lidia Ciprianiego oraz zbiorów Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, Muzeum Etnograficznego w Krakowie, Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie, Muzeum Polskiego w Rapperswilu, Stowarzyszenia Instytut Literacki „Kultura” w Le Mesnil-le-Roi i Biblioteki Polskiej w Londynie. Wystawie tej w jej wędrówce po Polsce kibicujemy od ponad 4 lat, jako że jej krajowa premiera miała miejsce w październiku 2014 r. we Wrocławiu. Jest nadzieja, że teraz vincenzowska wystawa rozpocznie wędrówkę po Ukrainie i w końcu trafi nad Czeremosz – oczywiście będziemy o tym informować.

To jednak nie koniec vincenzowskich wieści z Kijowa. Ogólnoukraińskie Forum Demokratyczne rozpoczęło prace nad stworzeniem koncepcji Centrum Dialogu Międzykulturowego im. Stanisława Vincenza. Ma być ono zlokalizowane w Krzyworówni i stać się miejscem spotkań, a także popularyzacji twórczość „Homera Huculszczyzny”. Do współpracy przy tworzeniu jego programu zaproszono ekspertów z Europy Wschodniej, a całym zespołem będzie kierował dr Paweł Kowal z Instytutu Studiów Politycznych PAN. Centrum Vincenza ma się stać forum dialogu zorientowanego na wartości humanistyczne
i najważniejsze wyzwania stojące przed Europą.

W tym samym czasie w Kijowie odbyło się robocze spotkanie scenarzystów powstającego filmu pełnometrażowego pt. „Vincenz” Natalii Worożbyt i Maksyma Kuroczkina z prof. Mirosławą Ołdakowską-Kuflową, która zgodziła się konsultować od strony naukowej powstający scenariusz. Pomysł nakręcenia filmu „Vincenz”, który na ekrany ma trafić w latach 2019-202 wyszedł także od Ogólnoukraińskiego Forum Demokratycznego.

Udostępnij