Tam idziemy, gdzie nas nie ma

Nakładem Oficyny Wydawniczej „Rewasz” i Zespołu Historii Turystyki Studenckiej Fundacji Ogólnopolskiej Komisji Historycznej Ruchu Studenckiego ukazała się opracowana przez Tomasza Wojciecha Łękawskiego książka zatytułowana „Tam idziemy, gdzie nas nie ma… Warszawskie Akademickie Środowisko Turystyczne w latach 1950-1990”. Licząca 360 stron praca jest pierwszą i jak się wydaje udaną próbą opisania niewątpliwego fenomenu jakim była działalność turystyczna warszawskiego środowiska akademickiego w drugiej połowie XX wieku. Przed jak wielkim wyzwaniem stanął autor tego opracowania wiedzą tylko ci, co mieli możliwość obserwowania tego ruchu od wewnątrz. Jego siłą była spontaniczność i różnorodność, a także nieobliczalność, niefrasobliwość i specyficzna ulotność podejmowanych działań. Wadą zaś niechęć do dokumentowania. Odtworzenie po latach struktur organizacyjnych ZSP i PTTK od szczebla stołecznego, poprzez uczelniane, aż po wydziałowe, przy praktycznie całkowitym braku archiwów, możliwe były jedynie dzięki rozmowom z ludźmi i sięganiu do ich pamięci. I to się Wojtkowi niewątpliwie udało.
Z naszego, karpackiego punktu widzenia znajdziemy w tej książce wiele ważnych informacji, wszak Karpatami, a szczególni ich wschodnimi fragmentami warszawscy akademicy-turyści i nie tylko ci z SKPB, interesowali się w sposób szczególny.
Książka jest bogato ilustrowana i wyposażona w skorowidz nazwisk. Niestety zabrakło w niej bibliografii. I choć wiele opracowań dotyczących tego zagadnienia odnotowano w przypisach, to zbiorcza bibliografia naprawdę bardzo by się przydała. Zainteresowanych nabyciem tego dzieła odsyłamy do Oficyny Wydawniczej „Rewasz”.

Udostępnij