Ukazał się 43. tom Płaju

Z radością pragniemy poinformować, że redakcja Płaju w ramach nadrabiania zaległości wydała kolejny, 43 tom Almanachu. Otwierają go trzy artykuły dotyczące zachodnich Bieszczadów, w tym materiały do monografii Otrytu, w których Wojciech Krukar zawarł plon swoich wieloletnich badań terenowych. Tak jak publikowane w Płaju już wcześniej monografie innych Bieszczadzkich masywów opracowane przez tego autora, zawiera ona masę informacji całkowicie oryginalnych, nigdzie wcześniej nie publikowanych. Blok huculski otwierają wspomnienia Karola Pohorskiego o służbie w Straży Granicznej w dolinie Czeremoszu i o dramatycznych losach rodziny Błażejaków cudem uratowanej przez Hucułów przed śmiercią z rąk innych Hucułów, członków UPA. Huculszczyzny dotyczy obszerny fragment książki „Dido Iwańczyk” Petra Szekeryka-Donykiwa, oraz dwa ciekawe, nigdzie dotąd nie publikowane teksty Stanisława Vincenza. Dwa kolejne artykuły opowiadają o Józefie Türkocie niezwykle interesującej i bardzo z Karpatami i ich ochroną związanej postaci. Blok huculski dopełniaja obszerny artykuł o dwóch schroniskach turystycznych w Czarnohorze projektowanych na wzór huculskiej grażdy, oraz bardzo rzeczowe i profesjonalne omówienie – „kultowej” dla wszystkich wielbicieli koni huculskich – wydanej w 1938 r. książki Ernsta Hackla „Der Berg-Tarpan der Waldkarpathen genannt Huzul“. Tom zamyka tekst Mirosława Barańskiego o toponimie Beskid w Dziejopisie Żywieckim oraz omówienia książek i miscellanea.

Spis treści tomu 43

Udostępnij