W Bibliotece Vincenzowskiej „Zatrudnienie: literat”

Z radością informujemy, że nowa odsłona Biblioteki Vincenzowskiej stała się faktem. W ukazującym się właśnie tomie zatytułowanym Zatrudnienie: literat. Materiały, studia i szkice o Stanisławie Vincenzie, który jest tomem 3 choć wychodzi jako 4, zgromadzono różnorodne teksty odzwierciedlające najważniejsze nurty badań nad dziełem autora Połoniny. Oprócz studiów literaturoznawczych przedstawiono materiały odwołujące się do biografii pisarza i relacji, jakie łączyły go z ludźmi. Wśród poruszonych wątków znajduje się ważny temat europejskiej recepcji dzieł Vincenza i możliwości przekładania ich na inne języki.
Niektóre teksty były wygłoszone podczas Kolokwium Vincenzowskiego, zorganizowanego we Wrocławiu w 2014 roku. Odbyły się wówczas także dwie dyskusje panelowe – ich przebieg został opracowany i jest udostępniony w niniejszym tomie. Inne materiały powstały w trakcie realizacji projektu badawczego „Archiwum Stanisława Vincenza (1888–1971)”, kilka studiów i szkiców pozyskano dzięki szczęśliwemu zbiegowi okoliczności. W wielości głosów i języków rozpoznać można weteranów vincenzologii i debiutantów, badaczy głęboko zaangażowanych i obserwatorów, autorów prac naukowych i tłumaczy literatury – wszyscy z uwagą czytają i komentują „słowo dla świata”.

Zatrudnienie: literat. Materiały, studia i szkice o Stanisławie Vincenzie pod red. Jana A. Choroszego, wyd. I, Wrocław 2015 (druk 2019). Agencja Wydawnicza a linea, 609 s., format 165×230 mm, opr. broszurowa.

Spis treści:
Od redaktora (Jan. A. Choroszy)

*

Jan A. Choroszy: Pisarstwo pracownika duchowego (zarys diachroniczny);
Emil Pasierski: Stanisław Vincenz – redaktor (wstępne rozpoznanie);
Mirosława Ołdakowska-Kuflowa: O korespondencji Stanisława Vincenza;
Piotr Lis: Przyjaźń spod znaku srebrnych kwiatów. Szkic o Nuchimie Bomsem;
Michał Kaczmarek: Trzy karpackie asy – Mieczysław Orłowicz, Stanisław Vincenz, Petro Szekeryk-Donykiw. Refleksje nad pewną fotografią;
Renata Makarska: „Siła pojednania” poezji Mickiewicza. Stanisław Vincenz i Hermann Buddensieg;

**

Włodzimierz Próchnicki: Dialog i mit. Klucze do Vincenza;
Jacek Kolbuszewski: „Lecz myśl nasza, lecąc teraz wspomnieniem za głosem trembity […]”. O pewnym aspekcie wartości w pismach Stanisława Vincenza;
Józef Olejniczak: Vincenz i nowoczesność;
Stanisław Obirek: Dar skrzydeł albo o tęsknocie Stanisława Vincenza za zatopioną Atlantydą;
Jakub Żmidziński: Czy Vincenz był melomanem? Wątki muzyczne w Rozmowach ze Stanisławem Vincenzem;
Jan A. Choroszy: Parafraza ojczenaszowa Stanisława Vincenza;

***

Alois Woldan: Polifonia w Galicji – głosy, perspektywy i konteksty;
Andrzej Stanisław Kowalczyk: Vincenz lwowski;
Aleksander Madyda: Prawda starowieku Stanisława Vincenza jako utwór publicystyczny;
Agnieszka Hawrot: Ujęcie wolności w Prawdzie starowieku Stanisława Vincenza;
Olena Berezovska-Picciocchi: Motyw wody – zwierciadła śmierci – w interpretacji Stanisława Vincenza;
Ewa Serafin: Obraz kobiety w Prawdzie staro wieku Stanisława Vincenza. Przegląd zagadnień;
Grzegorz Pełczyński: Kabzanie Vincenza;

****

Jerzy Stempowski: Historia rodu Vincenzów;
Andrzej Zięba: O ormiańskich korzeniach Vincenza i ich odbiciu w jego pokuckiej mitologii;
Olga Ciwkacz: Sokrates przed lwowskim sądem. Jeszcze raz o „sprawie doktora Vincenza i towarzyszy”;
Krystyna Tarnawska: Słoboda Rungurska. Obrazy ze wspomnień mojej matki;
Jan A. Choroszy: Lena. Szkice do portretu;
Stanisław Vincenz: Z listów do rodziny (oprac. Andrzej Ruszczak);

*****

Csaba Gy. Kiss: „Powrót” Vincenza na Węgry;
Dialog o duszy przeliterowanej, Kolokwium Vincenzowskie, Wrocław, 15 X 2014;
Dialog o duchu litery, Kolokwium Vincenzowskie, Wrocław, 15 X 2014;
Indeks nazwisk
Summary

Udostępnij