Studia z dziejów kościoła św. Bartłomieja Apostoła w Niedzicy

Studia z dziejów kościoła św. Bartłomieja Apostoła w NiedzicyUkazała się właśnie ciekawa praca poświęcona dziejom niedzickiego kościoła, zatytułowana Studia z dziejów kościoła św. Bartłomieja Apostoła w Niedzicy pod redakcją ks. Zdzisława Klisia, Wydawnictwo UNUM, Kraków 2006.Zawartość:
Tadeusz M. Trajdos, Kult publiczny w parafii niedzickiej w ujęciu historycznym;
Elżbieta Łukuś, Obrzędowość religijna w roku kalendarzowym na polskim Spiszu;
Piotr M. Stępień, Dzieje kaplicy zamkowej na tle przemian architektonicznych zamku Dunajec w Niedzicy;
Magdalena Goras, Architektura kościoła św. Bartłomieja w Niedzicy;
Marek Walczak, Zwornik z dekoracją heraldyczną w kościele św. Bartłomieja Apostoła w Niedzicy – drobny przyczynek do monografii budowli;
Andrzej Guzik, Odkrycia i konserwacja gotyckich malowideł ściennych w kościele św. Bartłomieja Apostoła w Niedzicy;
Marcin Jasionowicz, Gotyckie malowidła figuralne w prezbiterium kościoła św. Bartłomieja Apostoła w Niedzicy;
Jadwiga Morawska-Filak, Helena Małkiewiczówna, Uwagi o niedzickim Dekalogu;
Jerzy Gadomski, Tryptyk św. Bartłomieja w kościele parafialnym w Niedzicy;
Andrzej Skorupa, Zabytki złotnicze w kościele św. Bartłomieja Apostoła w Niedzicy.

Udostępnij