Muszyńskie drzeworyty i rysunki

Almanach Muszyny i Biblioteka Publiczna w Muszynie
serdecznie zapraszają na wernisaż wystawy zatytułowanej
„XIX-wieczne drzeworyty i rysunki – Krynica, Muszyna i Żegiestów”.
Eksponaty pochodzą ze zbiorów Almanachu Muszyny.
Wernisaż odbędzie się 2 maja 2007 roku (środa) o godzina 1700 w Bibliotece Publicznej w Muszynie, Muszyna – Rynek.

Udostępnij