Płaj 14

tom 14Płaj 14 wiosna 1997 (stron 208)
zawartość tomu:

Andrzej Wielocha, Płaj
Jurij Nesteruk, Ihor Rożko, Przeszłość, teraźniejszość i perspektywy turystyki w Czarnohorze,
Jurij Nesteruk, Placówki naukowo-badawcze w Czarnohorze,
Tomasz Kowalik, Powrót obserwatorium?
Jurij Nesteruk, Czy zostanie odbudowane obserwatorium na Popie Iwanie?
Ukraińsko-polskie patrzenie w niebo, wywiad z prof. Januszem Śledzińskim
Tadeusz A. Olszański, Pół wieku po akcji „Wisła”
Mikołaj Gablo, W Jaworznie,
Michał Źrołka, Pieskie losy,
Hubert Ossadnik, Cerkiew w Płonnej,
Jarosław T. Leszczyński, Grywałd Szkic krajoznawczy
Robert Kubit, Troja Karpat Polskich
Bogumił Karpiński, Przemysł naftowy w rejonie Gorlic,
Wojciech Grochala, Prawdziwa historia Włada Palownika zwanego Drakulą,
Wojciech Grochala, Warownia Poienari,
Lidia Gangolea, Szeklerzy
George Coşbuc, Muntele Rătezat,
Książki
Miscellanea
Abstracts

Udostępnij