Płaj 38


PŁAJ 38 (wiosna 2009) 224+16

zawartość tomu:

Jan Skłodowski, Spacer historyczny po Rafajłowej,
Jan Skłodowski, Rzeczpospolita rafajłowska. Epizody wojenne i pomniki legionowe,
Konstanty Edward Cieszkowski, Pierwsze strzały w Rafajłowej,
Tadeusz M. Trajdos, Szlak bojowy II Brygady Legionów Polskich
od marca 1915 r.,
Andrzej Wielocha, Dzieje kompanii huculskiej 2 pułku piechoty Legionów Polskich,
Paweł Ziemnicki, Stanisław Strzelecki – bohater spod Kirlibaby,
Leszek Rymarowicz, Pułkownik Norbert Okołowicz (1890–1943). Kartki do biografii,
Norbert Okołowicz, Noc z 15 na 16 lutego w II Brygadzie,
Norbert Okołowicz, Jek perszyj moseżnyckyj majster staw opryszkom,
Darusz Dyląg, Marsz zimowy „Huculskim szlakiem II Brygady Legionów Polskich”. Przyczynek do genezy i realizacji,
Katarzyna Tur-Marciszczuk, Koleje życia Jerzego Tura we wspomnieniach córki,
Rozmowy z Ojcem i Mamą. Katarzyna Tur-Marciszczuk rozmawia z Jerzym Turem i Barbarą Tondos,
Jerzy Tur, Zasadnicze cechy drewnianych cerkwi z okresu od XVI do początku XVII wieku,
Wojciech Krukar, O trzech źródłach Sanu,
Anna Warzecha, O cerkiewnych tkaninach liturgicznych Beskidu Sądeckiego. Przeszłość i teraźniejszość,
Miscellanea,
Fotografie barwne I-XVI,
Do tomu dołączona jest mapa „Rafajłowa” w skali 1:75 000 wydawnictwa PTR Kartografia.

Udostępnij