Powrót karpackiego poety

Harasymowicz_mNakładem oficyny Wydawniczej „Wierchy” jako druga w serii „Pro Memoria” ukazała się książka będąca pokłosiem zorganizowanej w Krakowie w 2013 roku konferencji pt. „Jerzy Harasymowicz, poeta Krakowa, Bieszczadów i Sądecczyzny”. Stanowi – pierwsze pod ponad dwudziestopięcioletniej przerwie od wydania Księcia z Kraju Łagodności Andrzeja Kaliszewskiego – wszechstronne odczytanie twórczości poety, zafascynowanego przyrodą i życiem mieszkańców Bieszczadów i Sądecczyzny, a także nowe oświetlenie jego dorobku oraz wskazanie nieznanych aspektów jego biografii. Oprócz wielu interesujących tekstów na szczególną uwagę zasługuje obszerna, licząca pond 500 pozycji bibliografia z indeksem autorów.
Jerzy Harasymowicz poeta Krakowa, Bieszczadów i Sądecczyzny. Pod redakcją Bolesława Farona, Kraków 2014 COTG PTTK, 372 str.
Spis treści
Bolesław Faron, Od redaktora.
Stanisław Burkot, Wokół debiutu Jerzego Harasymowicza.
Stanisław Stabro, Jerzy Harasymowicz wobec tradycji.
Wojciech Ligęza, Miniatury Jerzego Harasymowicza.
Agnieszka Ogonowska, Słowo i obraz: próba rekonstrukcji portretu psychologicznego poety. Casus Jerzego Harasymowicza.
Bolesław Faron, Mecenas i przyjaciel. Kazimier Wyka o poezji Jerzego Harasymowicza.
Jan Pieszczachowicz, Powrót wyobraźni.
Henryk Czubała, Jak powstaje poezja. Poetyckie jazdy, wyboje i skrętacze Harasymowicza.
Alicja Zemanek, Jerzy Harasymowicz w krakowskim Ogrodzie Botanicznym.
Jolanta Mazur-Fedak, Wyobraźnia Jerzego Harasymowicza – poety pogranicza kultur.
Barbara Guzik, Regionalizm a poezja Harasymowicza.
Barbara Głogowska-Gryziecka, Pejzaż sądecki w poezji Jerzego Harasymowicza.
Barbara Bałuc, Drogami i bezdrożami państwa muszyńskiego z Jerzym Harasymowiczem.
Ihor Kałyneć, Motywy ukraińskie w twórczości Jerzego Harasymowicza bodźcem do tłumaczenia jego poezji na język ukraiński.
Ігор Калинец, Українські мотиви у творчості Єжи Гарасимовича як поштовх до перекладу його поезії українською мовою.
Alois Woldan, Jerzy Harasymowicz w kontekście ukraińskim – Bohdan IhorAntonycz i Ihor Kałyneć.
Natalia Stupko, Jerzy Harasymowicz i Czesław Miłosz (na podstawie pewnego rękopisu Harasymowicza).
Ladislay Volko, Poetyckie reminiscencje słowackie w twórczości Jerzego Harasymowicza.
Józef Baran, Jerzy Przeobrażeński (wspomnienie).
Jan Zdzisław Brudnicki, Wspomnienie o Jerzym Harasymowiczu.
Agnieszka Lipińska, Bieszczadzkim szlakiem Jerzego Harasymowicza.
Andrzej Szczepek, Harasymiada w Komańczy.
Joanna Grzeszczuk, Krystyna Kasprzyk, Jerzy Harasymowicz (1933-1999): bibliografia.
Indeks nazwisk

Udostępnij