Tadeusz Kiełbasiński laureatem „Fundacji Polcul”

Kapituła i Dyrekcja Fundacji Polcul im. Jerzego Bonieckiego
3 maja 2017 roku podjęła decyzję o wyróżnieniu kolejnej grupy osób działających na poziomie lokalnym na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. Niezwykle miło jest nam poinformować, że znalazł się wśród nich Tadeusz Kiełbasiński, członek Towarzystwa Karpackiego i Wielkiej Rady Karpackiego Płaju, wyróżniony – zgodnie z uzasadnieniem Kapituły – za wielki wkład w zachowanie i podtrzymywanie tradycji i kultury ludowej Łemków.

Tadeusz Kiełbasiński (ur. 20.09.1930 r.) od końca lat 70. XX w. zaangażowany jest w ochronę kultury ludowej Karpat, a szczególnie Łemkowszczyzny. Własnym sumptem zorganizował, zgromadził eksponaty i prowadzi muzeum „Zabytkowa Chyża” w Olchowcu koło Dukli w Beskidzie Niskim, w uratowanej przez siebie oryginalnej, krytej strzechą chyży łemkowskiej i w oryginalnym łemkowskim sypańcu. Zgromadził w nim unikatowe zbiory strojów ludowych z terenu całej Łemkowszczyzny, sprzętów codziennego użytku i wyrobów rękodzieła ludowego. Także obszerną bibliotekę tematyczną dotycząca kultury ludowej Karpat.

Na bazie zgromadzonych w swoim muzeum zbiorów organizuje Tadeusz Kiełbasiński wystawy prezentujące kulturę górali ruskich Karpat – Łemków, Bojków i Hucułów, przede wszystkim w swojej rodzinnej Łodzi, ale także w wielu innych miastach i muzeach Polski. Współpracuje w tym zakresie m. in. z Towarzystwem Karpackim i Polskim Towarzystwem Tatrzańskim, których to towarzystw jest wieloletnim członkiem.
W 1990 r. Tadeusz Kiełbasiński był jednym z inicjatorów i animatorów przywrócenia ludowych obchodów łemkowskiego kermeszu (odpustu) w Olchowcu. Odrodzony kermesz wpisał się na stałe do kalendarza imprez folklorystycznych regionu, a Tadeusz Kiełbasiński nadal bierze udział w przygotowaniach jego kolejnych edycji, opracowując program i przygotowując kolejne towarzyszące mu wystawy tematyczne. Był także współredaktorem trzech jedniodniówek wydanych z okazji kermeszu w Olchowcu w 1993, 1996 i 2010 r.
Był też jednym z pomysłodawców wystawy „Drewniane cerkwie w Karpatach” zorganizowanej przez Towarzystwo Karpackie, która w latach 2003-2007 była prezentowa w 12 miastach Polski. Współpracuje z organizacjami łemkowskimi: Stowarzyszeniem Łemków i Zjednoczeniem Łemków. Za swoją działalność był Tadeusz Kiełbasiński wielokrotnie nagradzany i odznaczany, m. in. Złotym Krzyżem Zasługi (1972 r.), odznaką „Zasłużony działacz kultury” (1989 r.), medalem „Zasłużony dla Dukielszczyzny” (2004 r.) oraz honorową odznaką „Zasłużony dla kultury Polskiej” (2014 r.).

Udostępnij