Wszystko na temat: Spisz

Historie ze Spisza

Wydawnictwo Literackie, dwumiesięcznik „Nowa Europa Wschodnia” i krakowska księgarnia „Pod Globusem” serdecznie zapraszają na spotkanie autorskie z publicystką i reportażystką Ludwiką Włodek, autorką książki pt. Cztery sztandary, jeden adres. Historie ze Spisza, które odbędzie się we wtorek 16 maja 2017 r. o godz. 18 w księgarni „Pod Globusem” w Krakowie przy ul. Długiej 1. Książka, której premiera ma miejsce w dniu dzisiejszym jest zbiorem reportaży i esejów poświęconych wielonarodowościowym wymiarom krajobrazu kulturowego tej fascynującej karpackiej krainy.
Ludwika Włodek, Cztery sztandary, jeden adres. Historie ze Spisza. Wydawnictwo Literackie, wydanie I,  format: 143×205 mm, stron 452.

Album o kościele w Kacwinie

kacwinKacwin należy do najstarszych wsi Polskiego Spisza, a jego kościół parafialny powstał na początku XIV w. Bogate barokowe wyposażenie w jasnym i przestronnym wnętrzu, a także liczne naczynia liturgicznie i najbogatszy na tym terenie zbiór szat liturgicznych pozwalają zaliczyć tę świątynię do jednej z ciekawszych na Polskim Spiszu. Album Andrzeja Skorupy, Rafała Monity pt. Kacwin. Kościół Wszystkich Świętych ilustrowany ponad 60 barwnymi fotografiami zawiera obszerny rys historii Kacwina oraz szczegółowy opis wnętrza i wyposażenia kościoła.
Na promocję albumu zapraszają Centralna Biblioteka Górska PTTK oraz Wydawnictwo Astraia w środę 9 grudnia 2015 r. na godz. 18 do siedziby COTG PTTK w Krakowie przy ul. Jagiellońskiej 6.

IV Festiwal Barok na Spiszu

barok_na_spiszuFundacja Kulturalny Szlak zaprasza na IV edycję Festiwalu Barok na Spiszu. Począwszy od 15 sierpnia w kościołach polskiego Spisza: Łapszach Wyżnych, Łapszach Niżnych, Jurgowie, Frydmanie, Kacwinie, Krempachach i Trybszu zabrzmią utwory Jana Sebastiana Bacha wykonywane przez znakomitych muzyków specjalizujących się w wykonawstwie muzyki dawnej. Każdy koncert zostanie poprzedzony wykładem o zabytkach Spisza, stylu barokowym, prezentowanej na koncercie muzyce, a także o instrumentarium.
A oto szczegółowy program festiwalu: Czytaj dalej

Kultura ludowa Górali Spiskich

Jako XIX tom w cyklu Biblioteka Górska COTG ukazała się książka zatytułowana „Kultura ludowa Górali Spiskich” pod. red. Urszuli Janickiej-Krzywdy, Kraków 2012, 460+8 s. format B5. Monograficzne opracowanie dotyczy Spiszą po polskiej stronie granicy. To po Góralach Babiogórskich i Orawskich trzecia obszerna monografia grupy etnograficznej z polskich Karpat wydana przez COTG PTTK w ostatnim czasie. Duże brawa i prosimy o następne.
A oto zawartość książki:
Piotr Krzywda, Charakterystyka geograficzno-historyczna obszaru zamieszkiwanego przez Górali Spiskich.
Jerzy M. Roszkowski, Z historycznej i etniczno-kulturowej problematyki Niemców spiskich. Czytaj dalej

600-lecie zastawu miast spiskich

Prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” Longin Komołowski ma zaszczyt zaprosić na uroczyste otwarcie wystawy autorstwa Jana Skłodowskiego zatytułowanej „Z historii południowych rubieży Polski. 600-lecie zastawu miast na Spiszu”, które będzie miało miejsce 4 października 2012 r. (czwartek) o godzinie 17 w „Dom Polonii” w Warszawie przy Krakowskim Przedmieściu 64.

Z dziejów Frydmana

Nakładem OSP we Frydmanie ukazała się książka pt. Z dziejów Frydmana. Zawiera dwanaście artykułów będących plonem konferencji naukowej zatytułowanej Frydman na przestrzeni dziejów, zorganizowanej z okazji rocznicy 700-lecia istnienia miejscowości.
Książka liczy 240 stron a na jej zawartość składają się następujące teksty:
Piotr Wojtaszek, Słowo wstępne;
Dariusz Niemiec, Badania archeologiczne we Frydmanie na Spiszu w latach 2009-2010;
Tadeusz M. Trajdos, Parafia i życie religijne we Frydmanie do 1832 roku;
Marcin Szyma, Architektura kościoła we Frydmanie a początki najstarszej wsi polskiego Zamagurza; Czytaj dalej

Z dziejów wsi i parafii Zamagurza Spiskiego

Ukazała się właśnie wydana nakładem Związku Polskiego Spisza najnowsza książka Tadeusza M. Trajdosa, zatytułowana „Z dziejów wsi i parafii Zamagurza Spiskiego”. Znalazł się w niej zbiór dziesięciu artykułów i rozpraw historycznych publikowanych już wcześniej w różnych książkach i czasopismach, jednak znacznie uzupełnionych i uaktualnionych.

A oto zawartość tej książki:
— Kult publiczny w parafii niedzickiej w ujęciu historycznym,
— Mieszkańcy Zaniku i Podzamcza Niedzickiego w świetle metryk parafii niedzickiej XIX w.,
— O patronie Łapsz Niżnych,
— Uposażenie kościoła i majątek plebański w Łapszach Niżnych w połowie XVIII w.,
— Na plebanii miechowitów w Łapszach Niżnych,
— Początki wsi i parafii Łapsze Wyżne,
— Rekatolicyzacja parafii w Krempachach i Nowej Białej w XVII w.,
— Krempachy i Nowa Biała w świetle wizytacji 1731 roku Z dziejów XVIII-wiecznego Jurgowa,
— Kościół, plebani i parafia w Lechnicy w drugiej połowie XVII w. i pierwszej połowie XVIII w.