Krynica, Muszyna, Żegiestów na dawnej pocztówce

10 czerwca 2008 o godzinie 1800 w Muzeum Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie odbędzie się otwarcie wystawy „Krynica, Muszyna, Żegiestów na dawnej pocztówce”. Na wystawie zaprezentowane zostaną kartki pocztowe z prywatnej kolekcji Bożeny Mściwujewskiej–Kruk i Ryszarda Kruka, wydawców Almanachu Muszyny, członków Towarzystwa Karpackiego. Muzeum SGGW mieście się przy ul. Nowoursynowskieja 161 w gmachu Biblioteki Głównej SGGW (wejście C).
Serdecznie zapraszamy.

Udostępnij