Warsztaty kamieniarskie w Łopience

Towarzystwo Karpackie w ramach drugiej edycji projektu „Etnowarsztaty w Łopience” zaprasza osoby pełnoletnie na warsztaty kamieniarskie „Dawna sztuka budowania bez zaprawy”. Ich uczestnicy zapoznają się z:
– rodzajami surowców kamiennych występujących w Bieszczadach,
– tradycyjnymi sposobami pozyskiwania kamieni,
– podstawowymi zasadami obróbki-podziału różnych rodzajów kamieni,
– przykładami zachowanych w Łopience różnych reliktów kamiennych dawnej sztuki kamieniarskiej,
– zasadami łączenia kamieni w wątku kamiennym,
oraz wykonają pod nadzorem instruktora fragment kamiennego muru bez zaprawy lub brukowanego chodnika. Warsztaty będą trwały 6 godzin i odbywać się będą w dniach 28-30 czerwca w godzinach 10-16. Może w nich uczestniczyć maksymalnie 5-7 osób.
Na warsztaty należy zapisać się wysyłając do 26 czerwca swój akces na adres: z.kaszuba2@poczta.fm. Pod tym adresem można tez uzyskać dodatkowe informacje.
Uczestnictwo w warsztatach jest bezpłatne
, a o zakwalifikowaniu się będzie decydowała kolejność zgłoszeń. Preferowane będą osoby z województwa podkarpackiego.
Uczestnicy warsztatów dojeżdżają do Łopienki we własnym zakresie i są zobowiązani posiadać odzież roboczą i pełne kryte obuwie skórzane. Organizator zapewnia rękawice robocze.
Spotykamy się przy cerkwi w Łopience.
Warsztaty odbywają się w plenerze, zatem w przypadku przewidywanych opadów ich termin może ulec przesunięciu, o czym uczestnicy zostaną powiadomieni.
Projekt jest dofinansowywany z środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury „EtnoPolska. Edycja 2024”

Udostępnij