Szlakiem nieistniejących wsi łemkowskich

Jerzy Starzyński, Szlakiem nieistniejących wsi łemkowskich, Fundacja Wspierania Mniejszości Łemkowskiej „Rutenika”, 2006.
Książka jest pierwszym etapem projektu noszącego ten samtytuł a mającego upamiętnić 60 rocznicę akcji „Wisła”. Stanowi swego rodzaju słownik zawierający opis 47 nieistniejących wsi łemkowskich z terenu południowo-wschodniej Polski w podziale na powiaty. Niestety nie zawiera zbyt wiele nowych informacji, a jest jedynie kompilacją materiałów opublikowanych w pracach przede wszystkim Witolda Grzesika i Tomasza Traczyka oraz Stanisława Krycińskiego.
Połowę z liczącej 142 strony książki wypełniają archiwalne zdjęcia zezbiorów Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku oraz ze zbiorów prywatnych. Wydawnictwo sfinansowano z dotacji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Udostępnij