Książki

Wszystko o koniu huculskim

huculy1Nakładem Stowarzyszenia Turystyki i Rekreacji Konnej „POLAN” ukazała się właśnie książka Katarzyny Kwiecińskiej-Olszewskiej pt. „Konie huculskie. Historia rasy ”. Jest to prawdziwe kompendium, ukazujące cały fenomen koni rasy huculskiej. Autorka w sposób wyczerpujący omawia wszystkie tematy związane z historią, hodowlą, użytkowaniem oraz ochroną koni rasy huculskiej. Publikacja opatrzona jest licznymi ilustracjami, a także tabelami zestawiającymi dane koni. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że pani Katarzyna Kwiecińska-Olszewska opublikowała wcześniej dwa obszerne artykuły poświęcone hucułom (tym pisanym z małej litery) na łamach Almanachu karpackiego „Płaj” (tom 43 i 44). Czytaj dalej

Dylągowe Gorgany – wydanie II

gorgany2016Oficyna wydawnicza „Rewasz” w najbliższych dniach roześle do księgarń II wydanie doskonałego przewodnika po Gorganach autorstwa Dariusza Dyląga. Przewodnik jest zaktualizowany, tak w zakresie przebiegu szlaków turystycznych, jak i informacji praktycznych, a także uzupełniony o kilka ciekawych rozdziałów w części opisowej. Jego pierwsza część to encyklopedia wiedzy krajoznawczej na temat tego pod każdym względem wyjątkowego fragmentu łańcucha Wschodnich Karpat. Druga, to opis znakowanych tras turystycznych, którego osią jest czerwony szlak wschodniobeskidzki od Przełęczy Wyszkowskiej do doliny Prutu przez Gorgan Wyszkowski, dolinę Świcy, Mołodą, Grofę, Popadię, dolinę Łomnicy, Sywulę, Ruszczynę, Rafajłową, Płoską, Syniak i Chomiak. Pozostałe trasy to opisy dojść do szlaku głównego. Przewodnik z założenia nie opisuje tras w paśmie Doboszanki oraz w Czarnej Połoninie. Dlaczego? Odpowiedź dociekliwy czytelnik znajdzie w przewodniku.
Dariusz Dyląg, Gorgany. Przewodnik, wyd. II, Pruszków 2016 r. 384 stron, 52 zdjęcia barwne, 136 zdjęć oraz ilustracji czarno-białych, 16 mapek i szkiców; panoramy z Mołody, Popadii, Sywuli, Płoskiej, Syniaka, Kruhłej Młaki i Taupisza. Oprawa miękka ze skrzydełkami. Czytaj dalej

20 tom „Bieszczada”

Bieszczad_20Po blisko dwuletniej przerwie możemy ponownie cieszyć się nowym „Bieszczadem”. Dwudziesty tom tego świetnego czasopisma wydawanego przez Oddział Bieszczadzki Towarzystwa Opieki nad Zabytkami własnie opuścił maszyny drukarskie. Znajdziemy w nim jak zwykle cały szereg interesujących tekstów, których lekturę serdecznie polecamy. A oto jego zawartość:
Maciej Augustyn, Inwentarz dóbr Trójca i Jamna Dolna z 1695 roku
Wojciech Wesołkin, W dorzeczu Osławy (część VI) Turzańsk i Rzepedź
Łukasz Bajda, Zahoczewie – przyczynek do dziejów
Anna Babel de Fronsberg, Tomasz Hołyński, Bieszczady i ziemia sanocka w literaturze pamiętnikarskiej do 1914 roku Bibliografia adnotowana Czytaj dalej

Inauguracja Biblioteki Vincenzowskiej

vincenz_mistrz_slowa_mowionegoKsiążka pt. Vincenz – mistrz słowa mówionego autorstwa Jolanty Ługowskiej zainaugurowała Bibliotekę Vincenzowską,  nową serią wydawniczą pod redakcją Jana A. Choroszego, w której będą publikowane prace naukowe oraz źródła do badań nad rozmaitymi aspektami twórczości Stanisława Vincenza. Mimo upływu czasu i jakby na przekór nowoczesności, Stanisław Vincenz jest twórcą ważnym i aktualnym, a jego dzieło niezmiennie interesuje badaczy i czytelników zakorzenionych w różnych tradycjach i językach. Krytyczny namysł nad wszystkimi warstwami tej spuścizny, integracja osób i środowisk kultywujących pamięć o dziele pisarskim Vincenza, a przede wszystkim starania o poszerzenie horyzontu źródłowego analiz i interpretacji wyznaczają pole i celowość edytorskiego przedsięwzięcia, któremu patronuje Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego. Czytaj dalej

Pod karpacką choinkę – Łemkowszczyzna

lemkowszczyzna_krycinskiRzeszowskie wydawnictwo Libra.pl zapowiada na połowę grudnia br. ukazanie się nowej książki członka Towarzystwa Karpackiego Stanisława Krycińskiego zatytułowanej Łemkowszczyzna po obu stronach Karpat. Publikacja jest próbą przedstawienia historii tego fragmentu Europy, począwszy od czasów jego zasiedlania po połowę XIX w. To historyczno-kulturowa wędrówka, w której przeczytamy o początkach osadnictwa i teoriach z nim związanych, o wędrujących figurach Matki Bożej, beskidzkim zbójnictwie, jak również o konfederacji barskiej, a także udziale Rusinów Karpackich w powstaniach kuruców. Sporo miejsca poświęcono zmaganiom między prawosławiem, a grekokatolicyzmem. Obszernie opisano łemkowskie ikony i architekturę łemkowskich cerkwi. Druga cześć dzieła opisująca dzieje Łemkowszczyzny od Wiosny Ludów po dzień dzisiejszy ma ukazać się w drugim kwartale 2016 r. Uwaga! Pierwsze egzemplarze książki Staszka będzie można zakupić na Spotkaniach Karpackich 18 grudnia, oczywiście z autografem autora!

Zapomniani obrońcy karpackich granic

zapomniani_obroncyNakładem Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu ukazała się książka Piotra Kozłowskiego pod tytułem Zapomniani obrońcy granic południowo-wschodnich II Rzeczypospolitej 1922-1939.  Słownik biograficzny oficerów, strażników oraz pracowników kontraktowych Straży Celnej i Straży Granicznej, str. 432, format A4. Do kupienia u wydawcy
23 października 2015 r. o godz. 17.30 w Czytelni Głównej Przemyskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Grodzkiej 8 odbędzie się prezentacja książki z udziałem autora.

Monografia haczowskiego kościoła

kosciol_w_haczowieW ostatnim czasie nakładem Wydawnictwa Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego ukazała się monografia poświęcona jednemu z najważniejszych dzieł architektury drewnianej w Polsce, kościołowi w Haczowie. Autorem książki, która jest dedykowana profesorowi Jerzemu Gadomskiemu, odkrywcy haczowskich malowideł, jest historyk sztuki Piotr Łopatkiewicz.
W spisie treści działa znajdziemy rozdziały:
Kościół w Haczowie na tle drewnianej architektury ziem polskich,
Okoliczności powstania parafii i fundacja świątyni,
Architektura kościoła w Haczowie,
Dekoracje malarskie kościoła w Haczowie,
Ważniejsze elementy wyposażenia wnętrza.
Książkę zamyka wykaz źródeł i obszerna literatura przedmiotu, a także indeksy: geograficzny i osobowy.
Piotr Łopatkiewicz, Drewniany kościół w Haczowie. Pomnik Światowego Dziedzictwa Kultury, Kraków 2015

Studia o Wincentym Polu

obrazy_01W ostatnich dniach opuściło drukarnię imponujące działo liczące 690 stron formatu B5 zatytułowane „Obrazy natury i kultura. Studia o Wincentym Polu” pod redakcja Małgorzaty Łoboz (Wrocław 2015). Książka jest efektem projektu badawczego realizowanego w latach 2011-2015, sfinansowanego przez MNiSW. Wydawcą a zarazem jedynym dystrybutorem jest Agencja Wydawnicza a linea.
A oto spis treści tego dzieła:
Małgorzata Łoboz, Słowo wstępne;
I. Geografia i podróżopisarstwo
Małgorzata Łoboz, Europa Wincentego Pola;
Jacek Kolbuszewski, Tatry w twórczości literackiej Wincentego Pola;
Jacek Kolbuszewski, Pieniny Wincentego Pola;
Jan A. Choroszy, Huculszczyzna Wincentego Pola;
Antoni Jackowski, Wincenty Pół – prekursor geografii religii w Polsce; Czytaj dalej

Karpaty pełne czarów

karpaty_czarowW połowie lipca do rąk czytelników trafi książka pt. „Karpaty pełne czarów. O wierzeniach, medycynie i magii ludowej Karpat polskich”. Jest to praca zbiorowa pod red. Katarzyny Ceklarz i Roberta Kowalskiego wydana jako tom II „Prac Komisji Kultury” Nowotarskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego. Publikacja, która jest pokłosiem  Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „O wierzeniach, medycynie i magii ludowej Karpat polskich” z 1913 r., będzie miała swoją premierę podczas święta łemkowskiego „Od Rusal do Jana 2015”, 26 lipca 2015 r. w Muzeum Kultury Łemkowskiej w Zyndranowej.

A oto jej zawartość:
I. Wierzenia dziadów i pradziadów
Elżbieta Łukuś, Owiane tajemnicą, pełne grozy miejsca w opowieściach ludu spiskiego; Czytaj dalej

Pieniny na starej pocztówce

pieniny_okladkaNakładem Oficyny Artystycznej Astraia ukazał się album pod trochę przydługim tytułem „Pieniny na starej pocztówce. Dawne widoki Pienin,  Czorsztyna, Niedzicy, przełomu Dunajca, Czerwonego Klasztoru, Trzech Koron, Góry Zamkowej, Szczawnicy, Homoli, Krościenka wraz z dawnym opisem przyrodniczym i kulturowym” w opracowaniu Rafała Monity i Katarzyny Wiwer. Album zawiera ponad 150 pocztówek z XIX i XX w. autorstwa m. in. Awita Szuberta i Mariana Trzebińskiego. Podzielony jest na dziesięć rozdziałów opisujących kolejne fragmenty Ziemi Pienińskiej. Ilustracjom towarzyszą teksty z epoki.