Płaj 12

tom 12Płaj 12 wiosna 1996 (stron 224)

zawartość tomu:

Tadeusz M. Trajdos, Zakarpacie. Materiały do opisu,
Wasyl Słobodian, Skały Skolszczyzny,
Zygmunt Nasalski, Legiony Polskie w dolinie Złotej Bystrzycy
Andrzej Konstankiewicz, Uzbrojenie II Brygady Legionów w okresie karpackim,
Jacek Borek, Tadeusz Z. Dworak, Leszek Rymarowicz, Monitoring techniczny lasów w Bieszczadach,
Bartosz Gomółka, Krzyże, kapliczki i figury przydrożne górnej części doliny Białej,
Rafał Długaszek, Katastrofa lotnicza w Banicy,
Tadeusz M. Trajdos, Inskrypcje z kościoła w Orawce,
Alojzy Szupina, Z dziejów schronisk Beskidu Śląskiego,
Stanisław Figiel, W krainie Sasów siedmiogrodzkich,
Festiwale folklorystyczne w Rumunii,
Iwan Neczuj-Łewyćkyj, W Karpatach,
Tadeusz Petrowicz, Wszystko zaczęło się w Czarnohorze,
Zofia Tyska, Wycieczka narciarska na Pop Iwana,
Paweł Luboński, Jak nie byłem na Farcăulu,
Książki
Miscellanea
Abstracts
Jako załącznik „Mapa Rusi Zakarpackiej” (1:300000)

Udostępnij