Płaj 32

Płaj 32 wiosna 2006 (216+24 strony)

zawartość tomu

Andrzej Wielocha, Wszyscyśmy z tego AKT-u
Mieczysław Orłowicz, Karpaty 1907. Ze wspomnień turystycznych
Wojciech W. Wiśniewski, Jeszcze o Macieju Boguszu Stęczyńskim i rabacji 1846 roku. Nieznany poemat o rzezi galicyjskiej
Wojciech Jankowski, Ukraińcy, Rumuni i Polacy bukowińscy wobec kwestii przynależności Bukowiny w 1918 roku
Jan Skłodowski, Wundermann w Rafajłowej
Claus Stephani, Gdy wzywa toaka
Zbigniew Tomaszewski, Hnitesa, wrzesień 2006
Karolina Kwiecień, Opowieści Babci zza Górki. Impresje huculskie
Zbigniew Sikora, Źródło Sanu – gdzie jest naprawdę?
Adnaw., Zabobony, pieśni i obrzędy ludu mieszkającego u źródeł Sanu i Dniestru
Roman Frodyma, Gorące wzgórza. Z walk w rejonie Nowego Żmigrodu w maju 1915 roku
Jolanta Flach, Działo się w Jurgowie. Jurgowskie opowieści
Adam Bartosz, Teresa Mirga – cygańska poetka z Czarnej Góry na Spiszu.
Wiersze Teresy Mirgi,
Zenon Staniszewski, Tomasz Smoliński, Małe Karpaty. Reminiscencje z wyprawy turystyczno-krajoznawczej
Zenon Staniszewski, Karpacka mieszanka filatelistyczna (odcinek III)
Szymon Modrzejewski, Prace Nieformalnej Grupy Kamieniarzy „Magurycz” latem
i jesienią 2005 roku
Książki
Miscellanea
Abstracts
Fotografie barwne I-XVI
Fotografie czarno-białe A-H
Udostępnij