Karpaty wielu kultur – Ukraina

Zapraszamy na kolejna edycję przeglądu „Karpaty wielu kultur”, który ma na celu pokazać wkład różnych grup etnicznych, religijnych oraz narodów do wspólnego dziedzictwa kulturowego. Dziś nie sposób powiedzieć, która nacja dała więcej, która mniej. Jak mówi Antoni Kroh „każdy naród dawał, każdy brał – księgowych przy tym nie zatrudniano”. Celem przeglądu jest właśnie uświadomienie, że uczestniczymy w pewnym procesie, gdzie równocześnie każdy coś wnosi do kultury jak i z niej bierze. Tegoroczna edycja będzie poświęcona ludności zamieszkującej teraz i w przeszłości Karpaty i ich bezpośrednie sąsiedztwo na terenie obecnej Ukrainy.
Miejsce: Bielsko-Biała, Galeria Bielska BWA, ul 3 Maja 11
Termin: 18 listopada 2006, godz. 11.00-19.00

 

Na przeglądzie odbędą się: wykłady, prezentacje filmów, przeźroczy oraz kiermasz wydawnictw „karpackich” przygotowany przez Towarzystwo Karpackie.
Program:
1. Patrice M. Dabrowski (Harvard University) – „Odkrywanie galicyjskich pograniczy: przypadek Huculszczyzny”
2. Janusz Szlifiński (Kraków) – „Vincenz – Kociubyński. Literackie spojrzenia na Huculszczyzne”
3. Andrzej Wielocha (Towarzystwo Karpackie, Warszawa) – „Krajobraz kulturowy Huculszczyzny a wieloetniczność Karpat Wschodnich”
4. Projekcja filmu „Śladami Vincenza”, reż. Waldemar Czechowski
5. Stanisław Kryciński (Towarzystwo Karpackie, Warszawa)- „Bojkowszczyzna” oraz „Cerkwie Karpat Ukraińskich”
6. Tomasz Borucki (Rabka) – „Rozrogi – węzeł granic, węzeł państw, węzeł kultur”
7. Ewa Michna, Jacek Bruski (Uniwersytet Jagielloński) – „Dylematy tożsamości zakarpackich Rusinów – historia i współczesność”
8. Projekcja filmu „Cienie zapomnianych przodków”, reż. Siergiej Paradżanow, wg noweli M. Kociubyńskiego
Przegląd jest częścią projektu „Wielokulturowość w Karpatach – każdy naród dawał, każdy brał” Stowarzyszenia „Olszówka” realizowanego we współpracy z Towarzystwem Karpackim. Jest dofinansowany przez Gminę Bielsko-Biała oraz program „Dla tolerancji” Fundacji Batorego realizowany ze środków Fundacji Forda.

Udostępnij