Płaj – tomy wydane

Płaj 37


PŁAJ 37 (jesień 2008) 232+8

zawartość tomu:

Jurij Nesteruk, Dzieje wysokogórskich stacji biologicznych na Połoninie Pożyżewskiej,
Księga pamiątkowa Stacji botanicznej na Połoninie Pożyżewskiej. Lektura po latach,
Andrzej Wielocha, Oronim „Czarnohora” w XVI-wiecznej kartografii,
Tomasz Borucki, Trzy przyczynki do toponomastyki Czarnohory,
Jan Skłodowski, O kolejce leśnej Nadworna – Rafajłowa,
Grzegorz Rąkowski, Śladami Brunona Schulza w Drohobyczu,
Korespondencja Stanisława i Ireny Vincenzów z Hucułami,
Tomasz Kowalik, Kalendarium pienińskie Orłowicza,
Zbigniew Sikora, Główne źródło Sanu znajduje się pod Piniaszkowym, Czytaj dalej

Płaj 36


PŁAJ 36 (wiosna 2008) 224+16

zawartość tomu:

Piotr Janko: Wodociąg turczekowski i inne zabytki techniki „złotej” Kremnicy,
Mirosław J. Barański: Zagadkowa Mraźnica,
Łukasz Łuczaj: Bukiety święcone w dniu Matki Boskiej Zielnej w Beskidzie Niskim i Dołach Jasielsko-Sanockich,
Ewa Bryła: W dolinie Tyrawki,
Wojciech Krukar: Gdzie jest główne źródło Sanu?
Tomasz Kosiek: Współczesne wesele we wsi rejonu turczańskiego w ukraińskich Karpatach,
Ewelina Grygier: Bitla,
Łukasz Quirini-Popławski: Muzeum Huculskie w Żabiem. Historia powstania, funkcjonowanie, współczesne próby reaktywacji,
Tadeusz M. Trajdos: Garść wspomnień i spostrzeżeń z Pokucia. Lato i jesień 2008, Czytaj dalej

Płaj 35


Płaj 35 (jesień 2007)  224+32

zawartość tomu:
Uwaga, konkurs!
O ilustracjach
Andrzej Ruszczak, Stanisława Vincenza i Jerzego Stempowskiego perypetie na granicy węgierskiej (1939–1940);
Andrzej Ruszczak, Korespondencja Stanisława Vincenza i Marijki Mogoruk;
Stanisław Vincenz, O czasie huculskim (wycieczkowe wspomnienia i refleksje);
Michał Kaczmarek, Śladami Stanisława Vincenza po Huculszczyźnie…;
Dariusz Dyląg, Vincenz – potrzeba własnej mitologii;
Andrzej Wielocha, Petro Szekeryk-Donykiw. Biografia nie całkiem kompletna;
Petro Szekeryk-Donykiw, Fłojera dziadka Iwańczyka;
Petro Szekeryk-Donykiw, Czarownik Ołeksy; Czytaj dalej

Płaj 34


Płaj 34 wiosna 2007 (216+16 stron)

zawartość tomu
Andrzej Wielocha, Pół wieku w górach, czyli jubileusz „beskidzkich”,
Dariusz Czerniak, Systemy hydroenergetyczne w Karpatach Oltenii (część II),
Andrzej Wielocha, Kyrlibaba – wieś bardzo karpacka,
Bartłomiej Błesznowski, Obszar kontaktów czy konfliktów? Socjologiczne refleksje o historii, teraźniejszości i przyszłości saskich wspólnot w Siedmiogrodzie,
Tomasz Smoliński, Krótki majowy weekend na Padiszu,
Jan Skłodowski, Nieznane groby polskich żołnierzy w Czerniowcach,
Adam Bartosz, Pamięć o polskim generale w Siedmiogrodzie,
Jan Skłodowski, Katolicy obrządku łacińskiego w Rafajłowej,
Ewa Bryła, Wielokulturowa Tyrawa Wołoska. Sprawozdanie Stowarzyszenia
„Dziedzictwo Mniejszości Karpackich” w Zagórzu,

Adam Bartosz, Niemcy galicyjscy w skansenie sądeckim,
Tomasz Kowalik, Tischnerówka,
Zenon Staniszewski, Wabersich nieznany,
Zenon Staniszewski, Karpacka mieszanka filatelistyczna,
Zbigniew Burzyński, Awaria na Polanie Chochołowskiej,
Książki
Miscellanea
Abstracts
Fotografie barwne I-VIII i IX-XVI
Mapa załącznikowa: reedycja arkusza „Kyrlibaba” austro-węgierskiej mapy w skali 1:75000.

Płaj 33


Płaj 33 jesień 2006 (216+16 stron)

zawartość tomu

Tadeusz Chrzanowski (1926–2006) [nota biograficzna]
Tadeusz Chrzanowski: Opisania
Dariusz Czerniak: Systemy hydroenergetyczne w Karpatach Oltenii. Część I: system rzeki Lotru
Tomasz Borucki: Rumuńsko-węgierski konflikt w Siedmiogrodzie w latach 1848–1849
Tomasz Borucki: Śladami Tytusa Chałubińskiego w Siedmiogrodzie
Jak wytyczano karpacką granicę
Zbigniew Sikora: Dylematy graniczne Zamagurza i Orawy
Aleksandr Nużnyj: Ołeksa Dobosz i Podole
Hubert Ossadnik: Jak pańszczyznę w „państwie jaśliskim” A.D. 1816 odprawiano
Patrycja Trzeszczyńska: Folklor – folkloryzm – postfolkloryzm. Analiza współczesnej kultury podhalańskiej na wybranych przykładach
Olgierd Łotoczko. W trzydziestą rocznicę śmierci
Olgierd Łotoczko: Proza poetycka
Zenon Staniszewski: Karpacka mieszanka filatelistyczna. Odcinek IV
Ballada o Mistrzu Manole
Szymon Modrzejewski: Działania Nieformalnej Grupy Kamieniarzy „Magurycz”. Epilog i prolog, rok 2006
Książki
Miscellanea
Abstracts
Fotografie barwne I-VIII i IX-XVI
Mapa załącznikowa reedycja arkusza „Porohy” WIG w skali 1:75000.

Płaj 32

Płaj 32 wiosna 2006 (216+24 strony)

zawartość tomu

Andrzej Wielocha, Wszyscyśmy z tego AKT-u
Mieczysław Orłowicz, Karpaty 1907. Ze wspomnień turystycznych
Wojciech W. Wiśniewski, Jeszcze o Macieju Boguszu Stęczyńskim i rabacji 1846 roku. Nieznany poemat o rzezi galicyjskiej
Wojciech Jankowski, Ukraińcy, Rumuni i Polacy bukowińscy wobec kwestii przynależności Bukowiny w 1918 roku
Jan Skłodowski, Wundermann w Rafajłowej
Claus Stephani, Gdy wzywa toaka
Zbigniew Tomaszewski, Hnitesa, wrzesień 2006
Karolina Kwiecień, Opowieści Babci zza Górki. Impresje huculskie
Zbigniew Sikora, Źródło Sanu – gdzie jest naprawdę?
Adnaw., Zabobony, pieśni i obrzędy ludu mieszkającego u źródeł Sanu i Dniestru
Roman Frodyma, Gorące wzgórza. Z walk w rejonie Nowego Żmigrodu w maju 1915 roku
Jolanta Flach, Działo się w Jurgowie. Jurgowskie opowieści
Adam Bartosz, Teresa Mirga – cygańska poetka z Czarnej Góry na Spiszu.
Wiersze Teresy Mirgi,
Zenon Staniszewski, Tomasz Smoliński, Małe Karpaty. Reminiscencje z wyprawy turystyczno-krajoznawczej
Zenon Staniszewski, Karpacka mieszanka filatelistyczna (odcinek III)
Szymon Modrzejewski, Prace Nieformalnej Grupy Kamieniarzy „Magurycz” latem
i jesienią 2005 roku
Książki
Miscellanea
Abstracts
Fotografie barwne I-XVI
Fotografie czarno-białe A-H

Płaj 31


Płaj 31 jesień 2005 (216+24 strony)

zawartość tomu

Tomasz Borucki, Spostrzeżenia i materiały z wyprawy do źródeł Czeremoszu
Mieczysław Woźnowski, Czeremoszem do Żabiego
Marek Majerczak, Czerwcowy podmuch Świdowca
Jan Środoń, Andrzej Łaptaś, Bliźnica i Szeszuł zimą
Tomasz Borucki, Działo się „pod Siwą Skałą”. Analiza dwu rysunków z Teki Blumenfelda
Jolanta Flach, Tam, gdzie doskwierał głód. Sucha Góra i Głodówka
Monika Nyczanka, Zagadki Ganowiec
Martina Hajdinjak, Piotr Skrzypiec, Nie tylko błotne wulkany, czyli o wybranych ciekawostkach południowego skraju rumuńskich Karpat
Karol Jasiński, Wokół Retezatu krążąc. Wędrówka w Karpatach Południowych
Natalia Figiel, Janusz Górecki, Więzi lokalne, regionalne i narodowe a postrzeganie własnego regionu przez mieszkańców polskich wiosek na południowej Bukowinie,
Wojciech W. Wiśniewski, Maciej Bogusz Stęczyński jako ofiara rabacji galicyjskiej 1846 roku
Adam Bartosz, Zawstydzająca pamiątka rabacji
Andrzej Kolbusz, Opowieści Jędrusia z Kordowca
Jan Skłodowski, Krzyż Legionów
Książki
Miscellanea
Abstracts
Fotografie barwne I-XXIV

Płaj 30

tom 30
Płaj 30 wiosna 2005 (216+16 str.)
zawartość tomu

Tadeusz Kiełbasiński, Papież Jan Paweł II – pielgrzym i turysta
Tomasz Borucki, O nazwie Krępak i pokrewnych
Tomasz Borecki, Przyczynki do analizy tatrzańskiego nazewnictwa Stanisława Staszica
Wojciech Krukar, Materiały do geografii Gorganów
Tadeusz M. Trajdos, Mendykanci na średniowiecznym Spiszu
Latopis parafialny z Kalnicy koło Baligrodu
Damian Nowak, Przyczynek do historii greckokatolickiego dekanatu dukielskiego
Mirosław Barański, Z dziejów turystyki w przełomie Hornadu w Słowackim Raju
Ryszard M. Remiszewski, Orawski pielgrzym. O Ignacym Dziurczaku-Brzezowickim
Jolanta Flach, W Lendaku i w Rabczycach
Zenon Staniszewski, Karpacka mieszanka filatelistyczna (odcinek II)
Marek Majerczak, Gorgany sierpniowe
Stanisław Figiel, Trzydzieści lat na ścieżkach Mioricy. Moja przygoda z Rumunią
Szymon Modrzejewski, Prace Nieformalnej Grupy Kamieniarzy w 2004 i wiosną 2005 roku
Recenzje
Miscellanea
Redaktorzy „Płaju”
Abstracts
Fotografie

Płaj 29

tom 29
Płaj 29 jesień 2004 (192+16 str.)

zawartość tomu

Tadeusz M. Trajdos, O Kołomyi dawnej, wczorajszej i dzisiejszej
Mikołaj Wielocha, Czangowie
Tomasz Borucki, Pierwsza polska panorama Tatr
Tomasz Borucki, Katastrofalna wichura pod Tatrami
Adam Bartosz, Wspomnienie o cadyku z Kołaczyc
Gerhard von Kordan, Ukochani Huculi. Wspomnienia okupacyjnego urzędnika
Zenon Staniszewski, Karpacka mieszanka filatelistyczna
Kazimierz Ciechanowicz, Patron „Drogi Mackensena”
Martina Hajdinjak, Piotr Skrzypiec, W górach rumuńskich Bałkanów
Grzegorz Rąkowski, Czywczyny zdobyte!
Jan Alfred Szczepański, Wierchowina
Andrzej Ruszczak, Drobiazgi huculskie w BUW

Recenzje
Miscellanea
Fotografie

Płaj 28

Płaj 28 wiosna 2004 (216+24 str.)

zawartość tomu

Andrzej Wielocha, O nazwie „Karpaty”,
Zofia Szanter, Z badań nad sztuką cerkiewną Beskidu Niskiego i Sądeckiego w XVIII wieku,
Stefan Dudra, Życie religijne Łemków wyznania prawosławnego na ziemiach zachodniej Polski,
Adam Bartosz, Bobowska synagoga rediviva,
Elegia na śmierć bobowskiego cadyka,
Adam Bartosz, Walenty Gil – żywot cygańskiego kowala,
Wincenty Pol, Wołoscy Cyganie,
Mirosław Barański, Z Zamków Orawskich do Żywca,
Adam Bartosz, Węgierscy Lendziele,
Jolanta Flach, Huculskie impresje,
Stanisław Figiel, Problem mniejszości narodowych w rumuńskim Siedmiogrodzie w latach 1919-1945,
Joanna Dzięciołowska, Rowasz – pismo karpackich Szeklerów,
Joanna Dzięciołowska, Kopjafá – słupowe nagrobki szeklerskie,
Anna Łojasiewicz, Andrzej Wielocha, Góry Rareu-Dżumaleu,
Szymon Modrzejewski, Sprawozdanie z prac Nieformalnej Grupy Kamieniarzy „Magurycz” w roku 2003, Książki
Miscellanea
Abstracts