Pasterstwo w Karpatach

Raz jeszcze przypominamy, że Towarzystwo Karpackie we współpracy z Fundacją Forum Akademickie organizuje konferencję popularnonaukową zatytułowaną „Pasterstwo w Karpatach. Geneza i obraz współczesny”, na którą serdecznie zapraszamy. Konferencja uzyskała patronat honorowy Prezydenta Lublina, a odbędzie się w sobotę 25 listopada 2017 r. w małej sali widowiskowej „Inkubatora medialno-artystycznego” ACK UMCS „Chatka Żaka” przy ul. Radziszewskiego 16 w Lublinie. Początek o godz. 10, a w jej programie planowane są następujące wystąpienia:
referat plenarny: prof. Grzegorz Jawor (UMCS), Osadnictwo wołoskie w Karpatach w XIV-XVII w.,
Dariusz „Dzida” Czerniak (Gilwice), Zróżnicowanie szałasów pasterskich na terenie Karpat,
Katarzyna Tur-Marciszuk (WUOZ w Lublinie) i lreneusz Marciszuk (KUL), Kobieta no połoninie,
dr Justyna Cząstka-Kłapyta i dr Piotr Kłapyta (UJ), Kultura muzyczna pasterzy karpackich (wraz
z prezentacją gry na instrumentach pasterskich),
dr Mateusz Troll (UJ), Dawne i współczesne pasterstwo Czarnohory,
dr Włodzimierz Witkowski (PŁ), Huculskie przykłady współczesnej architektury pasterskiej,
dr hab. Jerzy Montusiewicz (PL), Spotkanie ze współczesną kulturą pasterską,
Dariusz „Dzida” Czerniak (Gilwice), Współczesne pasterstwo transhumancyjne w Tybecie Zachodnim.
Konferencji będzie towarzyszyła wystawa fotograficzna pt. „Współczesny obraz pasterstwa karpackiego” (wernisaż o godz. 17.30), promocja nowego numeru Pisma folkowego oraz koncert Orkiestry św. Mikołaja.
Współorganizatorami konferencji są ACK UMCS „Chatka Żaka” oraz „Pismo Folkowe”.
Do pobrania plakat konferencji.

Udostępnij